Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER BAYONA CAMO  / JAUME BORRAS BERNADO  / NADIA FAVA  / FRANCESC RODRIGUEZ FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CB07 Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.

Continguts

1. Situació

2. Planta d'emplaçament(Coberta).

3. Planta de distribució

4. Seccions

5. Detalls constructius

6. Introducció a la representació 2D en l'entorn CAD

7. Introducció al modelatge 3D en l'entorn Cad

8. Introducció a la representació 3D en l'entorn CAD

9. Tractament superficial de façanes (material, llums, textures, etc.) mitjançant de l'ús de programari de tractament d'imatges.

10. Elaboració de làmines de presentació de projectes per mitjans infogràfics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Classes expositives 4 0 4
Classes pràctiques 44 66 110
Elaboració de treballs 8 18 26
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Delgado Yanes, Magali (2004 ). Dibujo a mano alzada para arquitectos . Barcelona: Parramón. Catàleg
 • Gancedo Lamadrid, Enrique (DL 2000 ). Sistemas de representación y dibujo técnico . Oviedo: Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo. Catàleg
 • Ching, Frank (cop. 1999 ). Dibujo y proyecto . México: Ediciones G. Gili. Catàleg
 • Facundo Mossi, Alberto (DL 1999 ). El Dibujo : enseñanza, aprendizaje . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Sainz, Jorge (cop. 1992 ). Infografía y arquitectura : dibujo y proyecto asistidos por ordenador . Madrid: Nerea. Catàleg
 • Ferrer Muñoz, José Luis (cop. 2005 ). Tratado de dibujo con Autocad 2005 . Madrid: Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Montaño La Cruz, Fernando (cop. 2010 ). Manual avanzado de AutoCAD 2010 . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Asch, David (2012 ). How to cheat in Photoshop Elements 10. Waltham, MA: Focal Press. Recuperat 03-07-2014, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240820477 Catàleg
 • Evening, Martin (2011 ). Adobe Photoshop CS5 for photographers. Boston: Focal Press/Elsevier. Recuperat 03-07-2014, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240814834 Catàleg
 • Albers, Josef (1979 ). La Interacción del color . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Ruskin, John (DL 1983 ). Les Tècniques del dibuix . Barcelona: Els llibres de Glauco Laertes. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització del plànol de Situació de l'edifici proposat. Es valorarà el grafisme i el rigor adequat a l'escala de representació del treball. 1,5
Realització del plànol d'Emplaçament de l'edifici proposat. Es valorarà el grafisme i el rigor adequat a l'escala de representació del treball. 4,5
Realització del plànol de Planta de l'edifici proposat. Es valorarà el grafisme, el rigor constructiu i l'acotació adequada a l'escala de representació del treball. 9
Realització del plànol d'una secció de l'edifici proposat. Es valorarà el grafisme, el rigor constructiu i l'acotació adequada a l'escala de representació del treball. 9
Realizació del Plànol de Detall Constructiu de l'edifici proposat. Es valorarà el grafisme, el rigor constructiu i l'acotació adequada a l'escala de representació del treball. 6
Introducció a l'eines gràfiques digitals Resultat final de l'ús de les aplicacions informàtiques en el desenvolupament de la proposta gràfica. 3,5
Realització de plànols 2D en entorn CAD de l'edifici proposat Es valorarà l'ús de les eines de treball en 2D en l'entorn d'autocad. (Definició d'espais, valor de línia, ús de les capes, impressió en pdf) 17,5
Creació del model en 3D de l'edifici proposat. Es valorarà l'ús de les eines de treball en 3D en l'entorn d'autocad. (Construcció de volums, domini de les operacions Booleanes, construccions radiades, etc.) 10,5
Introducció a la creació i aplicació de textures realites al model 2D de l'edifici proposat. Es valoració el resultat final aconseguit mitjançant l'aplicació de les diverses possibilitats informàtiques. 10,5
Realització d'un làmina final de l'edifici proposat Capacitat de comunicació gràfica del treball presentat 28

Qualificació

La representació Gràfica a mà alçada té una valoració del 50% de la nota de curs. La nota mínima d'aquesta part haurà de ser de 5.

La representació per mitjans informàtics té una valoració del 50% de la nota de curs. La nota mínima d'aquesta part haurà de ser de 5.

A mesura que el curs avanci el valor de rigor en la representació gràfica a ma alçada dels elements constructius anirà en augment, en deferència del grafisme i l'acotació.

Els treballs s'hauran de lliurar dins el termini establert pel professor al principi del curs. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no presentin tots els treballs plantejats durant el curs en el termini que proposin els professors tindran una qualificació final de No Presentats.

Assignatures recomanades

 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2