Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup 1J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup 2S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup 3F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup EF

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.
 • Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.
 • Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.
 • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics .

Continguts

1. Treball de fi de grau en diferents àmbits relacionats amb la biotecnologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4 4 8
Elaboració de treballs 0 100 100
Exposició dels estudiants 0 20 20
Treball en equip 180 0 180
Total 184 124 308

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Memòria es valora els continguts i aspectes formals de la memòria 35
  Defensa Es valora l'exposició i el diàleg amb els membres del tribunal 35
  PAT Es valoren les competències transversals que es treballen en el marc del PAT 20
  Tutor TFG Es valora aspectes formatius assolits i competències generals i aptituds 10

  Qualificació

  Memòria