Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JESUS COLPRIM GALCERAN
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
  • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.

Continguts

1. 1. Introducció: Enginyeria de bioprocessos. Aspectes que intervenen en el disseny d’un bioreactor. Reactors ideals i reals. Principals tipus de bioreactors. Equacions bàsiques de disseny dels reactors ideals. 2. Cinètica enzimàtica: Cinètica de reaccions amb un sol substrat. Determinació dels paràmetres cinètics. Reaccions enzimàtiques amb inhibició i substrats múltiples. Variació de l’activitat enzimàtica amb la temperatura i el pH. 3. Cinètica microbiana: Estequiometria i rendiments. Creixement cel·lular, consum de substrats i obtenció de productes. Tipus de models. Cinètica de creixement. Cinètica de consum de substrats i obtenció de productes. 4. Disseny dels bioreactors ideals: Reactor discontinu de tanc agitat. Reactor continu de tanc agitat. Reactor continu de flux en pistó. Sistemes amb alimentació (discontinu alimentat o fed-batch). Sistemes amb recirculació. Reactors en sèrie. 5. Disseny de reactors reals: Aeració, agitació i esterilització de bioreactors. Temps de mescla i temps de residència. Flux no ideal: anàlisi i models. Canvi d’escala: conceptes i criteris més habituals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5,00 12,00 17,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 8,00 12,00 20,00
Resolució d'exercicis 4,00 44,00 48,00
Sessió expositiva 40,00 10,00 50,00
Total 57,00 93,00 150

Bibliografia

  • Pauline M. Doran (1995). Bioprocess Engineering Principles. Elsevier Science & Technology books. Catàleg
  • Fogler, H. Scott (2006). Elements of chemical reaction engineering (4rta). Prentice Hall. Catàleg
  • Jens NIelse and John Villadsen (2003). Bioreaction Engineering Principles. Kluwer Academic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova AC 1a Examen de 1a avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 20
Prova AC 2a Examen de 2na avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 20
Prova final escrita examen escrit format per una part teòrica i una pràctica. puntuació dels diferents exercicis de forma igual. Cal treure un 5 d'aquesta prova per aprovar l'assignatura. Recuperable 60

Qualificació

L'avaluació es composa de diferents proves.

Prova 1a avaluació continuada, 20% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova 2a avaluació continuada, 20% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova Final escrita continuada, 60% de la nota. Cal treure un 5 com a mínim per fer aprovar l'assignatura. RECUPERABLE

Examen de recuperació. només per a la prova final escrita, les notes de les avaluacions continuades seran mantingudes.

Cal haver-se presentat a l'examen final per poder anar a la recuperació.

Cal treure un 5 per aprovar l'assignatura.

Si no es fan els exàmens d'avaluació continuada, aquests constaran amb una nota de 0 (zero) i contaran el 40% corresponent a la nota final (i.e. sense fer els exàmens d'avaluació continuada, la nota màxima seria un 6 si es treu un 10/10 a l'examen final o el que es el mateix, per treure un 5 -aprovat- de l'assignatura caldria treure un 5/6 o un 8.33/10).

Els que aneu a l'examen de recuperació, com a màxim es pot treure un 5 de l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
indica la no presentació a l'examen final escrit o la no presentació a alguna de les avaluacions continuades. En cas de no poder assistir a les avaluacions continuades, per causes de força major, cal justificar-ho degudament.

Observacions

Es MOLT recomanable haver superar l'assignatura Enginyeria Bioquímica de 2n curs del Grau en Biotecnologia per a seguir el curs amb normalitat.