Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Continguts

1. EL MARC JURÍDIC DE L’URBANISME

          1.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

                    1.1.1. MARC PRE-CONSTITUCIONAL

                    1.1.2. MARC CONSTITUCIONAL

2. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

          2.1. CONCEPTE I ARTICULACIÓ

          2.2. PLANEJAMENT TERRITORIAL

3. RÈGIM URBANÍSTIC DE LA PROPIETAT DEL SÒL

          3.1. PRINCIPIS GENERALS

          3.2. CLASSIFICACIÓ/ QUALIFICACIÓ DEL SÒL

          3.3. RÈGIM DEL SÒL NO URBANITZABLE

          3.4. RÈGIM DEL SÒL URBÀ

          3.5. VALORACIÓ DEL SÒL

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

          4.1. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT GENERAL

          4.2. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DERIVAT O DE DESENVOLUPAMENT

          4.3. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE PLANS.

                    4.3.1. COMPETENCIA I PROCEDIMENT

                    4.3.2. EFECTES DE L’APROVACIÓ: PUBLICITAT, VINCULACIÓ, OBLIGATORIETAT I EXECUTIVITAT, LEGITIMACIÓ D’EXPROPIACIONS

                    4.3.3. INICIATIVA I COLABORACIÓ DELS PARTICULARS

                    4.3.4. MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PLANS

5. GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA

          5.1. PRESSUPÒSITS DE L’EXECUCIÓ

          5.2. TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ

                    5.2.1. SISTEMES D’ACTUACIÓ

                    5.2.2. CLASSES

                    5.2.3. ELECCIÓ DEL SISTEMA

                    5.2.4. ACTUACIONS ASISTEMÀTIQUES

                    5.2.5. OBTENCIÓ DE TERRENYS DOTACIONALS

6. EXPROPIACIONS URBANISTIQUES: PECULIARITATS

7. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

          7.1. LA LLICENCIA URBANISTICA

          7.2. ORDRES D’EXECUCIÓ

          7.3. DEURES DE CONSERVACIÓ

          7.4. RÈGIM DE DECLARACIÓ DE RUÏNA

8. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANISTICA

          8.1. OBRES SENSE LLICENCIA O CONTRA LLICENCIA

          8.2. LLICENCIES ILEGALS

          8.3. RESTAURACIÓ DE LA REALITAT JURÍDICA INFRGINDIA

9. INFRACCIONS I SANCIONS URBANÍSTIQUES

10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’URBANISME: SUPÒSITS INDEMNITZATORIS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 28,00 48,00
Total 20,00 28,00 48

Bibliografia

  • Joan Anton Font i Montclús (2008). Urbanisme pràctic: comentaris i formularis. Bayer Hnos.
  • Josep A. Pérez i Ferrandiz; Maria Sangrà i Solé; Montserrat Izquierdo Carbonell (2008). Manual Pràctic de la Protecció de la Legalitat Urbanística a Catalunya. Bosch Editor.
  • Joan M. Trayter (2008). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Catalunya (3a ). Aranzadi.
  • Joan M. Trayter, Mariona Leal i Marta Llorens (2010). Legislació urbanística catalana (inclou RDL 2/2008). Atelier.
  • Joan M. Trayter (2009). Derecho Urbanístico de Cataluña. Atelier.
  • Gemma geis (2009). La ejecución de las sentencias urbaísticas. Atelier.
  • Codi bàsic d'Urbanisme (2010). Federació de Municipis de Catalunya.
  • Codi bàsic d'habitatge (2010). Federació de Municipis de Catalunya.
  • José Luís Gonzalez Leal (2008). Contribuciones especiales y cuotas urbanisticas. Bayer Hnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura s’avaluarà, preferentment, a través de la presentació de tots els quatre treballs pràctics preceptius. La no presentació, o no superació, d'un dels quatre treballs significarà automàticament l'obligatorietat de presentar-se a l'examen fnal.

L'assignatura també es podrà superar mitjançant examen final per a aquells que prefereixin aquesta opció en lloc de realitzar els treballs pràctics.

Així mateix, qui vulgui millorar la nota de les pràctiques, també podrà acudir a l'examen final.

Observacions

És molt recomanable la realització dels treballs pràctics així com la participació activa de l'estudiant a classe.