Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Es traçarà una panoràmica de la història del català en tant que llengua literària, començant per la seva aparició vacil•lant (segles X-XIII), recorrent la seva edat d'or (XIV-XV) i culminant el trajecte en l'època moderna i el segle XIX; d'aquesta manera s'abordaran els principals cicles històrics que precedeixen i condicionen la fixació contemporània. Aquesta assignatura inclourà una descripció sumària de la llengua documentada en les diferents èpoques i també el comentari i anàlisi d'alguns texts amb valor representatiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC FELIU TORRENT  / JOSEP MARIA NADAL FARRERAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E2. Analitzar críticament problemes lingüístics o literaris des de la seva complexitat i plantejar maneres crítiques de tractar-los, ja sigui mitjançant la guia del docent o autònomament.
 • E4. Analitzar des dels diferents components de la gramàtica les produccions lingüístiques del català i utilitzar els esmentats coneixements per millorar la comprensió lectora i l'expressió escrita.
 • E7. Dominar i aplicar correctament en qualsevol tipus de text la gramàtica normativa de la llengua i els aspectes ortotipogràfics adequats.
 • E9. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua catalana.
 • E13. Saber relacionar els orígens i l'evolució de la llengua catalana amb la configuració actual de la llengua.

Continguts

1. La història de la llengua

2. El llatí

3. El naixement de les llengües romàniques: el cas català

          3.1. Contradiccions i paradoxes dels conceptes de "llengua" i de "naixement"

          3.2. L'escripturació del català

          3.3. La configuració del domini lingüístic

          3.4. L'ús de diverses llengües al domini català medieval: català vs llatí, català vs àrab, català vs occità, català vs aragonès i castellà

          3.5. Llull i la llengua catalana

          3.6. "Dir lo llatí en so de romanç"

4. Les llengües "nacionals" a Europa

5. La subordinació del català a l'edat moderna (s. XVI-XVII)

          5.1. La castellanització de la monarquia. Els seus efectes

          5.2. La llengua literària i la impremta. La codificació de la llengua

          5.3. La llengua vehicular

6. L'estat, la nació, la llengua (s. XVIII)

          6.1. La cultura il·lustrada i la diversitat lingüística

          6.2. Les institucions i les elits

          6.3. Legislació lingüística i jerarquització de les llengües

          6.4. El nom de la llengua, entre la unitat i la diversitat

7. El catalanisme i les llengües

          7.1. Conceptes historiogràfics: Renaixença i diglòssia

          7.2. Congressos, manifestos, iniciatives culturals

          7.3. Les institucions i les llengües

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 9,00 9,00
Lectura / comentari de textos 4,00 48,00 52,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 39,00 0 39,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Visionat/audició de documents 0 43,00 43,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes expositives. Es tindrà en compte l'assistència i la intervenció a les classes. 10
  Comentari de tres articles. Si està bé o no. 20
  Examen El contingutr, la redacció i l'ortografia 70

  Qualificació

  Es considerarà apte la persona que superi el 50% de la suma de les qualificacions següents: examen 70% del total, Comentari de textos bibliogràfics 20% i assistència i intervenció a les classes 10%.
  Condicions. 1. Els errors ortogràfics o de redacció seran tinguts en compte.En tot cas, si hi ha més de 5 errors ortogràfics greus no es podrà aprovar l'assignatura.
  2. La nota de l'examen ha de ser superior a 3'5 (sobre 7) per poder aprovar el curs.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat (NP) aquell alumne que no faci l'examen final.

  Observacions

  A l'inici del curs donarem la bibliografia de l'assignatura.