Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'edat moderna (segles XVI i XVII)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup SE

Durada:
Anual
Professorat:
PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • E6. Identificar, en un estudi lingüístic o literari, el seu marc teòric i antecedents, i valorar-ne les aportacions originals.
 • E7. Dominar i aplicar correctament en qualsevol tipus de text la gramàtica normativa de la llengua i els aspectes ortotipogràfics adequats.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E11. Comprendre el context històric i cultural de les obres literàries i analitzar-les tenint en compte aquests aspectes.
 • E12. Ser capaç d'analitzar el model de llengua dels textos literaris amb el triple objectiu d' (1) extreure les característiques lingüístiques de textos de qualsevol època i registre, (2) estudiar la llengua d'un període determinat, i (3) valorar la qualitat literària del text a partir de les seves construccions lingüístiques.
 • E14. Conèixer i aplicar els diferents enfocaments de la teoria de la literatura a l'anàlisi d'obres i a autors concrets.
 • E15. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E17. Identificar els trets propis de l'estètica literària de cada període de la història de la literatura catalana.
 • E18. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Introducció

2. El Cinccents

          2.1. Els conceptes d’humanisme i renaixement. La Contrareforma

          2.2. Humanisme i erasmisme a la Corona d’Aragó

          2.3. Poesia

                    2.3.1. Poesia de tradició medieval

                    2.3.2. Poesia moderna: Pere Serafí, Joan Pujol

          2.4. Teatre

                    2.4.1. Teatre profà: Joan Ferrandis d’Herèdia, "Comèdia d’en Cornei"

                    2.4.2. Teatre religiós. Actes sacramentals: Joan Timoneda

          2.5. Prosa

                    2.5.1. La prosa narrativa

                    2.5.2. "Desitjós"

                    2.5.3. "Los col·loquis" de Cristòfor Despuig

3. L’època del barroc

          3.1. Mentalitat i estètica barroques

          3.2. Poesia

                    3.2.1. Primers poetes: Vicent Garcia

                    3.2.2. Eclosió del barroc: Francesc Fontanella, Josep Blanc, Pere Jacint Morlà

                    3.2.3. Epígons: Josep Romaguera, Agustí Eura

                    3.2.4. Poesia popularista i didàctica. Els plecs solts

                    3.2.5. Poesia visual i experimental

          3.3. Teatre

                    3.3.1. Vicent Garcia

                    3.3.2. La comèdia burlesca. "La gala està en son punt"

                    3.3.3. Francesc Fontanella

                    3.3.4. Teatre religiós i de tema històric

          3.4. Prosa

                    3.4.1. Narrativa. "Viatge d’en Pere Porter a l’Infern"

                    3.4.2. Prosa didàctica

                    3.4.3. Prosa cultista

                    3.4.4. Prosa històrica, dietarística i ficcions arcaïtzants

4. Literatura femenina de l'edat moderna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 30,00
Elaboració individual de treballs 0 20,00 20,00
Lectura / comentari de textos 7,00 39,00 46,00
Prova d'avaluació 6,00 0 6,00
Sessió expositiva 25,00 0 25,00
Visionat/audició de documents 12,00 0 12,00
Total 65,00 89,00 154

Bibliografia

 • Història de la literatura catalana (1980-1981) (2a ed., corr). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Grimal, Pierre (Paidós 1981). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona [etc.]: . Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Bargalló Valls, Josep (1991). Manual de mètrica i versificació catalanes. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Burke, Peter (1993). El Renacimiento. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Història de la cultura catalana (1994-1999). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Renaixement a la carta (1996). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana [etc.]. Catàleg
 • Nou diccionari 62 de la literatura catalana (2000). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Humanismo y Reforma en el s. XVI (2002). [Valencia]: Generalitat Valenciana. Catàleg
 • Duran, Eulàlia (2004). Estudis sobre cultura catalana al Renaixement. València: Eliseu Climent. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2007 ). Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII) . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Broch, Àlex (2008 ). Diccionari de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Miralles, Eulàlia (2010 ). Del cinccents al setcents : tres-cents anys de literaturacatalana . Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Literatura catalana moderna: (Siglos XVI-XVIII) (2012 ). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cassany, Enric Hauf, Albert G. (Albert Guillem), 1938- Rossich, Albert, 1952- (2009- ). Panorama crític de la literatura catalana . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dos exàmens parcials. Avaluació del coneixement, ús de la bibliografia, habilitat en el comentari de textos, expressió escrita. 60
Dos exercicis escrits breus sobre les lectures de curs o algun aspecte del temari. Comprensió lectora, comentari de textos, ús de la bibliografia, expressió escrita. 40

Qualificació

La nota final sortirà de la suma dels exercicis i exàmens proposats segons la ponderació establerta. Per aprovar l'assignatura es recomana assistir regularment a les classes (expositives i pràctiques), llegir les lectures obligatòries i la bibliografia recomanada, participar en les activitats programades i realitzar les proves d'avaluació proposades.

Es valorarà la participació dels alumnes en les classes.

Els alumnes tenen opció encara a presentar un treball, orientat en el seu desenvolupament pel professor, que pot complementar positivament la nota final; només es pren en consideració si ha aprovat prèviament la matèria a través de les activitats d'avaluació prescrites; altrament, se li conserva la nota fins que ha superat les proves prescrites.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats els alumnes que no lliurin cap dels exercicis o exàmens proposats.

Observacions

És imprescindible una expressió escrita digna d’un universitari, en tots els nivells de llengua i de disposició del discurs escrit; més que més en un aspirant a obtenir el títol de Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Valorar aquesta qüestió és un dels objectius primordials de totes les activitats proposades.