Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Identificació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / MONICA IGLESIAS JUNCA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Introducció general

          1.1. Presentació de l’assignatura: organització i funcionament. Mesures de seguretat generals i personals. Llibreta de laboratori.

          1.2. Càlculs previs. Exactitud i precisió.

          1.3. Mesures de massa i volum.

          1.4. Anàlisi volumètrica.

          1.5. Anàlisi gravimètrica.

2. Preparació de dissolucions auxiliars i indicadors.

3. Preparació i estandardització de dissolucions patró.

4. Gravimetria.

          4.1. Determinació del contingut de níquel en una moneda amb dimetilglioxima.

5. Volumetries àcid-base.

          5.1. Determinació de l'acidesa d'una llet en pols.

          5.2. Determinació de l'acidesa total d'un vi blanc.

          5.3. Determinació del nitrogen total en una farina mitjançant el mètode de Kjeldahl.

6. Volumetries de complexació.

          6.1. Determinació de zinc.

          6.2. Determinació de sulfat.

          6.3. Determinació de calci i magnesi en comprimit antiàcids

7. Volumetries d'oxidació-reducció.

          7.1. Determinació del clor actiu en un llexiu.

          7.2. Determinació d'acid ascòrbic en preparats farmacèutics i sucs.

          7.3. Determinació del contingut de coure d'una moneda.

8. Volumetries de precipitació.

          8.1. Determinació de clorur en aigua.

9. Tècniques instrumentals.

          9.1. Determinació d'àcid acetilsalicílic en analgèsics mitjançant valoració conductomètrica.

10. Sessió d'avaluació i discussió de resultats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 14,00 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 8,00
Prova d'avaluació 1,00 0 1,00
Sessió expositiva 3,00 3,00 6,00
Sessió participativa 2,00 2,00 4,00
Sessió pràctica 30,00 12,00 42,00
Total 36,00 39,00 75

Bibliografia

 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of mass . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of pH . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of volume . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (cop. 2004 ). Fundamentals of analytical chemistry (8th ed). Belmont, CA [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Bermejo Martínez, Francisco (1991 ). Química analítica : general, cuantitativa e instrumental (7ª ed. corr. y amp.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Beltrán, José Luis (1994 ). Introducció a l'experimentació en química analítica (2ª ed.). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Barbosa Torralbo, José (1999 ). Pràctiques aplicades : química analítica . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació sobre els continguts tractats en la sessió teòrica introductòria de l’assignatura. Prova escrita que els estudiants realitzaran abans de començar les sessions pràctiques al laboratori.
NO RECUPERABLE.
10
Sessions pràctiques al laboratori. La realització de les pràctiques és individual i l'avaluació es farà a partir d'un seguiment continuat del treball de l'alumne, considerant els aspectes següents: grau de comprensió demostrat, habilitat al laboratori, qualitat dels resultats, progressió de l'alumne.
RECUPERABLE.
60
Elaboració de la llibreta de laboratori. S'avaluarà la qualitat de la llibreta de laboratori, elaborada segons les pautes comunicades als estudiants.
NO RECUPERABLE.
20
Sessió d’avaluació i discussió de resultats. S'avaluarà la preparació de la sessió per part de l'alumne a partir dels resultats de tots els estudiants del curs i la participació activa en la sessió de discussió.
NO RECUPERABLE.
10

Qualificació

L'assistència a totes les activitats és obligatòria.
La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les notes corresponents a les diferents activitats d'avaluació.
És necessari superar l'avaluació de les sessions pràctiques i de la llibreta de laboratori per aprovar l'assignatura.
La qualificació d'Aprovat s'obté amb una nota igual o superior a 5.
OPCCIÓ DE RECUPERACIÓ: Exàmen pràctic al laboratori que consistirà en la realització de l'anàlisi d'una mostra.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap activitat d'avaluació.

Observacions

Donat que es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, és obligatòria l'assistència a totes les sessions programades.

Assignatures recomanades

 • Principis de química analítica
 • Química