Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Continguts formatius: Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL SALAMAÑA SERRA

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció.
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 26 Escriure informes de diferents temàtiques territorials.
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial.
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica.
 • 31 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació territorial i ambiental (pla territorial, catàlegs de paisatge, plans sectorials, plans d'ordenació urbanística municipal, plans especials, avaluació ambiental estratègica de plans i programes..
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
 • 34 Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar la complexitat dels problemes territorials.
 • 35 Dominar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials.
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: 1.1 El medi ambient: un dret, un deure. 1.2 Les escales territorials. El temps i l'espai com a variables d'anàlisi ineludibles

2. LES POLÍTIQUES AMBIENTALS 2.1 El marc de les polítiques ambientals a escala mundial i europea 2.2 Medi ambient a Espanya, Catalunya i a l’àmbit local 2.3 La fiscalitat ambiental en l’àmbit local

3. POLÍTICA ENERGÈTICA, CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I CANVI CLIMÀTIC 3.1 Crisi energètica, canvi climàtic i acció des de l’àmbit local . 3.2 Canvi climàtic: marc internacional i català .

4. POLÍTICA DE L’AIGUA 4.1. El marc de les polítiques de l’aigua 4.2. La gestió de l’aigua

5. LA POLÍTICA DE RESIDUS

6. POLÍTICA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MOBILITAT 6.1. Ordenació del territori i urbanisme sostenible 6.2.Polítiques per a una mobilitat sostenible 6.3.Les grans infraestructures de transport i els conflictes ambiental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 8,00
Debat 3,00 4,00 7,00
Elaboració individual de treballs 7,00 15,00 22,00
Lectura / comentari de textos 6,00 8,00 14,00
Prova d'avaluació 5,00 10,00 15,00
Sessió expositiva 36,00 20,00 56,00
Sortida de camp 10,00 8,00 18,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 77,00 73,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  classes teòriques, participatives i expositives Assistència obligatòria al 85% de les classes 25
  Comentari d'articles a l'aula Presentació obligatòria del 100% de les ressenyes, practiques i power point 7,5
  Presentació Power Point a l’aula Presentació obligatòria del 100% de les ressenyes, practiques i power point 7,5
  Anàlisi de diferents normatives referents a temes d'acció mediambiental i territorial (treball en grup) Obligatori defensar el 95% de les pràctiques individuals o col•lectives suggerides per la professora 5
  Anàlisi de diferents normatives referents a temes d'acció mediamabiental i territorial (presentació discussió a l’aula) Obligatori defensar el 95% de les pràctiques individuals o col•lectives suggerides per la professora 5
  Sortides a concretar (dues) Obligatori assistir al 50% de les sortides de camp 10
  Treball en relació a una proposta del temari (individual) Obligatori 15
  examen Aprovar l’examen final (oral o escrit) amb una nota mínima de 4 25

  Qualificació

  S’avaluarà:
  Assistència a classes.
  Participació a classe
  Presentació de pràctiques escrites
  Presentació de pràctiques a l'aula
  Presentació de treballs i ressenyes i power point (escrit)
  Presentació de treballs i ressenyes i power point (aula)
  Sortides de Camp
  Examen Final (oral/escrit)

  Per aprovar l’assignatura caldrà:

  .Haver assistit el 85% de les classes teòriques
  .Haver presentat el 100% de les ressenyes, pràctiques, power point, etc
  .Haver participat als debats i haver defensat el 95% de les pràctiques individuals o col•lectives suggerides per la professora
  .Haver assistit al 50% de les sortides de camp
  .Haver presentat el treball individual sobre el temari ( tema a concretar amb la professora)
  Aprovar l’examen final (oral o escrit) amb una nota mínima de 4

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  1-quan l'alumne/a no hagi presentat cap treball o pràctica i no s'hagi presentat a cap examen.
  2-quan de manera pactada alumne/a i la professora acordin que per millorar nota de curs en la qualificació d’aquella convocatòria es considerarà com NP


  Observacions


  Per a cada tema es donarà la bibliografia i documentació especifica

  Assignatures recomanades

  • Biogeografia i canvi ambiental
  • Geografia de l'aigua
  • Geografia d'Europa
  • Geografia econòmica i de la població
  • Geopolítica
  • Gestió d'espais naturals
  • Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat
  • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
  • Pràctiques de gestió territorial ambiental
  • Riscos ambientals i societat
  • Turisme, territori i medi ambient