Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Entendre els conceptes estadístics fonamentals.
 • Comprendre les tècniques de l'estadística descriptiva i inferencial.
 • Aplicar les tècniques estadístiques adients per a la resolució de problemes d'investigació educativa.
 • Analitzar i interpretar els resultats derivats de l'aplicació de les tècniques estadístiques corresponents.
 • Aprendre a utilitzar l'ordinador com a tècnica auxiliar de càlcul.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ - L’estadística i la investigació. - Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, cas, variable... - Estudi de les variables i classificació de les mateixes.

2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA - Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades). - Representació gràfica de les dades. - Percentatges - Mesures de tendència central: mitjana, mediana i moda. - Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica.

3. LA DISTRIBUCIÓ NORMAL I PUNTUACIONS TÍPIQUES. - La distribució normal. - Les puntuacions típiques. - Taula de percentatge de l’àrea en la corba normal entre la mitjana i el valor z.

4. ESTADÍSTICA INFERENCIAL. - Introducció a l’estadística inferencial. - Relació i correlació de variables. - Coeficient de correlació de Pearson. - Comparació de mitjanes. Proves t de student per mostres independents i t de student per mostres dependents.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 7,00 15,00 22,00
Resolució d'exercicis 27,00 29,00 56,00
Total 34,00 44,00 78

Bibliografia

 • Arnal Agustín, Justo (DL 1997). Metodologies de la investigació educativa. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Arnal, Justo, Rincón, Delio del, Latorre, Antoni (1992). Investigación educativa, : fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballesteros, LL. (2001). Bases Metodològicas de la Investigación Educativa. Palma: SErvei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Bartolomé Pina, M. (2000). Cap a on va la Inverstigació Educativa. Barcelona: Dulac. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (1998). Métodos de investigación educativa, : guía práctica. Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor, Colás Bravo, Mª Pilar, Hernández Pina, Fuensanta (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Calvo, F. (1987). Estadística aplicada con el planteamiento y solución de 450 problemas. Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit, Tesouro i Cid, Montserrat, Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, (DL 2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors [Recurselectrònic]. Girona: Universitat de Girona. La Factoria de Recursos Docents. Catàleg
 • Gambara, Hilda (1998). Diseño de investigaciones, : cuaderno de prácticas (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio, Rincón Igea, Delio del, Arnal Agustín, Justo (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • McMillan, James H, Schumacher, Sally (cop. 2005). Investigación educativa, : una introducción conceptual (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Welkowitz, Joan, Cohen, Jacob, Ewen, Robert B (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de diferents dossiers d’exercicis per part de l'alumne
Resolució del dossier d’exercicis de pràctiques utilitzant l'ordinador.

Aquestes pràctiques comptaran el 20% de la nota. 20
Prova final escrita en acabar-se el quadrimestre sobre el contingut del programa de l’assignatura Aquesta prova comptarà el 80% de la nota 80

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar independentment 2 coses:

- Una prova final escrita en acabar-se el quadrimestre sobre el contingut del programa de l’assignatura. El resultat d’aquesta prova suposarà el 80% de l’avaluació total de l’assignatura.

- Presentació d’exercicis estadístics pràctics amb el programa EXCEL (20% de la nota). Aquests exercicis es presentaran impresos i degudament resolts i comentats.
Observacions

Per les sessions que es realitzaran a l’aula d’informàtica es recomana portar algun suport magnètic per gravar els exercicis.