Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Introducció a la investigació científica.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a les fonts de documentació en Criminologia i valorar la necessitat d'actualització documental.
 • Pesament crític i creatiu, amb capacitat d'indagar i d'adoptar un enfocament científic i ètic en la recerca.
 • Redactar informes tècnics sobre els resultats de la recerca.
 • Prendre decisions de manera crítica respecte al mètode i el disseny més adients per portar a terme una investigació.
 • Avaluar críticament els informes d'investigacions en l'àmbit de la Criminologia.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament de les seves habilitats.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita.

Continguts

1. La investigació en Ciències Socials. El procés d'investigació en Ciències Socials: Nivell teòric-conceptual. Nivell tècnic- metodològic. Nivell analític-estadístic.

2. Contextualització del marc teòric d'una investigació. Procés de recerca d'informació. Delimitació del context de la investigació. Bases de dades electròniques. Principals revistes electròniques per a la investigació en criminologia. Normativa per referenciar documents.

3. L’informe de la investigació. Estructura i contingut de l'informe d'una investigació.

4. L’ètica en la investigació criminològica.

5. Investigació qualitativa i investigació quantitativa: dues formes diferents de conèixer la realitat social. La integració de la investigació qualitativa i quantitativa.

6. Mètodes d'investigació quantitativa. Classificació dels mètodes d'investigació quantitativa. El mètode no experimental. Principals característiques. Estudis observacionals i estudis d'enquesta.

7. Mètodes d'investigació quantitativa: El Mètode experimental. Variables experimentals. Variabilitat i control de variables estranyes.

8. Mètodes d'investigació quantitativa: El mètode quasi-experimental. Covariació i causació. Principals dissenys d’investigació quantitativa.

9. Mètodes d'investigació qualitativa. La investigació interpretativa. El mètode etnogràfic.

10. Mètodes d'investigació qualitativa: La teoria fonamentada. El mètode biogràfic. L'estudi de casos.

11. Mètodes d'investigació qualitativa: La investigació - acció.

12. Tècniques de recollida d'informació: L'observació.

13. Tècniques de recollida d'informació: Els qüestionaris i entrevistes. La tècnica Delphi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Total 0 30,00 30

Bibliografia

 • Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis (2003). Cómo hacer investigación cualitativa, : fundamentos y metodología. México, D.F,[etc.]: Paidós. Catàleg
 • Anguera Argilaga, María Teresa (1997). Metodología de la observación en las ciencias humanas (6ª ed). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bericat, Eduardo (1998). La Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social, : significado y medida. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Dane, Francis C (1997). Mètodes de recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya Proa. Catàleg
 • Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales (1994). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Glesne, Corrine, Peshkin, Alan (1992). Becoming qualitative researchers, : an introduction. New York [etc.]: Longman. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N, Lee, Howard B (cop. 2002). Investigación del comportamiento (4ª ed). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Losada López, José Luis, López Feal, Rafael (cop. 2003). Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Manzano, V. G, Rojas, A. J (1996). Manual para encuestadores, : fundamentos del trabajo de campo: aspectos prácticos. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Maxim, Paul S (cop. 2002). Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales. México, D.F. [etc.]: Oxford University Press México. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio, Gil Flores, Javier, García Jiménez, Eduardo (1999). Metodología de la investigación cualitativa (2ª ed). Archidona [Málaga]: Aljibe. Catàleg
 • Quivy, Raymond, Campenhoudt, Luc van (2001). Manual de recerca en ciències socials (2a ed). Barcelona: Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Avaluació final:

Examen final dels continguts de l'assignatura, al juny (1ª convocatòria) i al juny-juliol (2ª convocatòria) .
L' examen final és tipus test i consta de 20 preguntes amb cuatre opcions de resposta, penalització d'un punt per cada 3 respostes incorrectes, les respostes en blanc no tenen penalització.