Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RAMIO TORRENTA  / SANTIAGO RUIZ MARTINEZ  / ORIOL VIDAL FABREGA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 6. Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objectius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. 1. TÈCNIQUES DE MANIPULACIÓ EMBRIONÀRIA (EN HUMANS I EN ANIMALS MODEL) 1.1. Reproducció i manipulació de gàmetes i embrions. Clonació amb finalitats de recerca i clonació terapèutica. 1.2.Malalties del fetus: alteració de la sex/ratio, tripaternitats. 1.3. Legislació vigent.

2. 2.TERÀPIA GÈNICA I CÀNCER 2.1. Introducció de gens en cèl·lules en cultiu. 2.2. Vectors. 2.3.Gens més utilitzats.

3. 3. MALALTIES GENÈTIQUES EN ADULTS 3.1. Teràpies de restauració. 3.2. Teràpies antisentit (doping genètic)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 5 10
Cerca d'informació 4 8 12
Classes expositives 22 15 37
Exposició dels estudiants 3 0 3
Prova d'avaluació 2 0 2
Seminaris 3 8 11
Total 39 36 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Exposició de treballs Presentacions orals i/o redacció de treballs escrits relacionats amb els temes que es tracten a les classes expositives. NO RECUPERABLE 20
  Examen final Prova escrita sobre les classes expositives i seminaris. RECUPERABLE 70
  Seminari Preparació de preguntes que es realitzaran a ponents o a altres companys en seminaris relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Pot avaluar-se amb preguntes sobre les presentacions dels companys a l'examen final. NO RECUPERABLE 10

  Qualificació

  S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura mitjançant una prova escrita del tipus d'elecció múltiple i/o preguntes de resposta breu (que poden contenir esquemes). Per a la correcció en el cas de les preguntes d'elecció múltiple, s'aplicarà la fórmula següent: nombre de respostes correctes - 1/4 del nombre de respostes incorrectes. Aquesta part és RECUPERABLE
  Per superar l'assignatura serà necessari que la qualificació final sigui igual o superior a 5 sobre 10.
  La nota de la prova global escrita serà recuperable mitjançant la realització d'una prova similar a fer durant el període de proves de recuperació establert i que, en aquest cas, permetrà obtenir una nota final màxima de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final