Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de diferents tecnologies de xarxa adequades al projecte escollit. Instal·lacions i disseny de xarxes. Conceptes d'escalabilidad de sistemes, balanceig de càrrega, protecció i seguretat a tots els nivells. Xarxes en entorns industrials. Disseny de sistemes i serveis distribuïts. Serveis multimèdia i multiusuario en xarxa. Serveis en el núvol i cloud computing. Conceptes de qualitat de servei en xarxa.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB07 Liderar el treball en equip en entorns multidisciplinaris, fomentant l'esperit emprenedor
 • CDG01 Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CDG02 Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CDG03 Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • CTI01 Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTI02 Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis
 • CTI05 Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • CTI06 Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.

Altres Competències

 • CDG1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
 • CDG2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
 • CDG3 Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
 • CTI1 Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
 • CTI2 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
 • CTI5 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información.
 • CTI6 Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.

Continguts

1. Estudi de diferents tecnologies de xarxa.

2. Instal·lacions i disseny de xarxes.

3. Disseny de sistemes i serveis distribuïts.

4. Serveis en el núvol i cloud computing.

5. Serveis multimèdia i multiusuari en xarxa. (En classes de pràctiques)

6. Conceptes de qualitat de servei en xarxa i protecció de xarxes.

7. Serveis d'operadors públics de xarxa.

8. Tecnologies avançades i noves tecnologies sense fils.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Classes expositives 60 50 110
Classes pràctiques 30 50 80
Exposició dels estudiants 15 40 55
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 120 180 300

Bibliografia

 • Coulouris, George F (2005 ). Distributed systems : concepts and design (4th ed.). Harlow, England [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Coulouris, George F (2001 ). Sistemas distribuidos : conceptos y diseño (3ª ed.). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg
 • Salvatore Loreto and Simon Pietro Romano (2014). Real-Time Communication with WebRTC (1st). O’Reilly Media, Inc. Catàleg
 • Stallings, William (cop. 2009 ). Data and computer communications (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs exploratoris 10
Projectes 30
Pràctiques 30
Proves de teoria 30

Qualificació

Continuada basada en les presentacions i seguiment del projecte de cada grup i en les proves de coneixements.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat cap activitat d'avaluació