Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Realització de pràctiques en grups de recerca en els quals s'investiguin aspectes relacionats amb els continguts del màster.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (35%), Castellà (35%), Anglès (30%)

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.

Continguts

1. Rebre formació de recerca en fòrums especialitzats en la mateixa universitat o d'altres institucions properes.

2. Conèixer l'activitat del grup de recerca UdG vinculat als interessos de l'estudiant.

3. Participar activament en la recerca del grup amb tasques pròpies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Anàlisi / estudi de casos 0 50 50
Cerca d'informació 0 50 50
Elaboració de treballs 0 15 15
Seminaris 16 0 16
Tutories 15 0 15
Total 31 119 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció de memòria de pràctiques Memòria d'unes 15 pàgines que contingui un informe detallat i crític de totes les activitats portades a terme en el marc de les pràctiques. 30
  Recerca, lectura i anàlisi de la bibliografia especialitzada Informe del tutor de les pràctiques en el qual es valora la recerca, consolidació i aplicació de continguts especialitzats. 35
  Participació activa en la recollida, tractament i interpretació de dades. Informe del tutor de les pràctiques en el qual es valora la recerca, consolidació i aplicació de continguts especialitzats. 35

  Qualificació

  A cada estudiant se li assignarà un tutor vinculat a un grup de recerca. En el cas que el grup no sigui de la UdG, tindrà també un tutor professor del màster que estarà en contacte amb el tutor extern.