Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Definirem amb precisió Renaixement i Humanisme, què són i què els diferencia, quins són els professionals anomenats humanistes, quin objectiu tenen i on l'exerceixen. El temari ofereix una panoràmica dels trets més importants d’alguns dels humanistes i dels textos més influents en la literatura, en el pensament i en l’art europeus de final de l’edat mitjana i de tota l’edat moderna. Es dedica atenció especial a la influència concreta en l'àmbit hispànic i de la Corona d'Aragó. Finalment, l’assignatura pretén també formar l’alumne en la transcripció de textos moderns, documentals i d’altra mena, seguint uns criteris científics. El temari incidirà especialment en una de les facetes del pensament humanista: FANTASMES, ESPERITS, MÀGIA I EMBLEMES, en què filosofia, medicina, literatura, art, des de Plató fins al segle XVII, configuren i manifesten un complex doctrinal i epistemològic enormement important. El fet de conèixer-lo ens capacita per interpretar adequadament moltes obres literàries i artístiques.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. Renaixement i humanisme, unes definicions necessàries

2. Què és un humanista i quina és la seva tasca

3. L’objectiu de l’humanisme

4. Una faceta de l’humanisme florentí

          4.1. Fantasmes i esperits: un complex doctrinal i epistemològic des de Plató fins al s. XVII. Filosofia, medicina i literatura.

          4.2. Màgia tradicional i màgia renaixentista: Marsilio Ficino. La màgia en la literatura.

5. Emblemàtica. Literatura, filosofia i art.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 20 20
Cerca d'informació 10 0 10
Classes participatives 20 0 20
Elaboració de treballs 0 10 10
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Resolució d'exercicis 3 0 3
Total 33 45 78

Bibliografia

 • Burke, Peter (1999). El Renacimiento (1ª ed. en biblioteca de bolsillo). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (1993). El Renacimiento italiano :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kristeller, Paul Oskar (1986). El Pensamiento renacentista y las artes :. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Rico, Francisco (1993). El Sueño del humanismo :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rabelais, François (1985). Gargantua i Pantagruel. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Agamben, Giorgio (1995). Estancias : la palabra y el fantasma en la cultura occidental . València: Pre-Textos.
 • Culianu, Ioan P. (1999). Eros y magia en el Renacimiento : 1484 . Madrid: Siruela.
 • Ficino, Marsilio (1994). De amore : comentario a "El banquete" de Platón . Madrid: Tecnos.
 • Klein, Robert (1982). La Forma y lo inteligible : escritos sobre el Renacimiento y el arte moderno. Madrid: Taurus.
 • Courtès, Noémie (2004). L'Écriture de l'enchantement : magie et magiciens dans lalittérature française d. París: Honoré Champion éditeur.
 • Alciati, Andrea (1993). Emblemas. Torrejón de Ardoz: Akal.
 • Flor, Fernando R. de la (1995). Emblemas : lecturas de la imagen simbólica . Madrid: Alianza.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació de treballs i/o exposicions 75
Comentaris i correccions d'exercicis de transcripció documental 25

Qualificació

En l'avaluació dels treballs escrits i exercicis, els errors gramaticals i les faltes d'ortografia rebaixaran 0,1 punts cadascun.
El plagi comportarà el suspens immediat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun dels exercicis proposats comporta la no presentació a l'acta de l'assignatura.