Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Investigació qualitativa.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BERENGUERA OSSO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG1- Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos
 • CE4- Utilitzar les fonts d'informació oportunes per a l'actualització del coneixement sobre avenços de la investigació i sobre mètodes i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut i la seva promoció

Altres Competències

 • Aplicar la reflexivitat en totes les fases de la investigació qualitativa
 • Desenvolupar una estratègia de cerca d'estudis qualitatius
 • Dissenyar els aspectes de metodologia i mètodes d'una investigació qualitativa
 • Utilitzar la guia per moderar i observar una entrevista grupal i individual. Conèixer les tècniques visuals de recollida de dades qualitatives
 • Millorar les habilitats en els procediments d'anàlisi de dades qualitatives
 • Utilitzar d'Atlas.ti per fer un anàlisi de dades qualitatives amb el suport d'un programa
 • Dissenyar els continguts d'un informe d'investigació dirigit a diferents audiències.

Continguts

1. La reflexivitat en la recerca qualitativa. Etapes prèvies de la recerca. El plantejament de la pregunta.La cerca de la investigació qualitativa

2. Les perspectives teòriques i metodològiques en recerca qualitativa. Aspectes de mètode i estratègies de mostratge i selecció dels particpants

3. Principals tècniques d'investigació qualitativa en salut. Elements clau per a la transcripció d'una entrevista. Disseny de la guia per moderar i observar les entrevistes. Les tècniques visuals

4. Anàlisi de dades qualitatives. Millorar les habilitats en anàlisi de contingut temàtic i aprofundir en l'anàlisi del discurs.

5. Anàlisi de les dades amb el suport d'Atlas.ti

6. Criteris de rigor i qualitat de la recerca qualitativa.

7. L'informe d'investigació. Característiques específiques dels documents de presentació i difusió dels resultats d'investigacions qualitatives. Estructura i contingut d'un article. Els errors més freqüents al escriure un manuscrit d’investigació qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 26 41
Elaboració individual de treballs 4 10 14
Sessió expositiva 2 10 12
Sessió participativa 2 3 5
Sessió pràctica 1 2 3
Total 24 51 75

Bibliografia

 • Bericat, E (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo . Paidos.
 • Taylor SJ et Bogdan R (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidos.
 • Vallés MS (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica. Madrid : Síntesis.
 • Richards L, Morse J (2007). Readme first for a User’s guide to Qualitative Methods. California : Sage Publications.
 • Flik U (2012). Introducción a la investigción cualitativa. (3ª ed.). Madrid: Morata.
 • Angrosino M. (2012). Etnografía y observación participantes en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
 • Gibbs G (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid : Morata.
 • Conde Gutiérrez del Álamo, Fernando (2009). Análisis sociológico del sistema de discursos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológica.
 • Flick U (2014). La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.
 • De La Cuesta-Benjumea Carmen (2008). ¿Por dónde empezar?: la pregunta en investigación cualitativa. Enferm Clin. , 18(4), 205-10
 • Bover A (2013). Herramientas de reflexividad y posicionalidad para promover la coherencia teóric. Enferm Clin, 23(1), 33-7
 • de la Cuesta-Benjumea Carmen (2011). La reflexividad: un asunto crítico en la investigación cualitativa. Enferm Clín, 21(3), 163-167
 • Berenguera A, Fernández MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. (2014). Escuchar,observar y comprender.Recuperando la narrativa en las ciencias de la sa (Primera). Barcelona: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Planificar i fer una estratègia de cerca d'estudis qualitatius Es valorarà el grau d'adequació dels resultats de la cerca obtinguts 10
Fer un anàlisi de contingut temàtic de dades qualitatives de forma manual Correcció en els procediments i resultats de l'anàlisi 20
Planificar la difusió d'una recerca qualitativa Es valorará el grau d'adequació de la proposta als continguts impartits 10
Fer un exercici de reflexivitat S'avaluarà la importància dels temes plantejats i el seu desenvolupament reflexiu 10

Qualificació

Per superar l'assignatura cal:
- L'assistència mínima al 80% de les classes presencials. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Presentar totes les activitats proposades i obtenir una qualificació mínima de 5.

Observacions

El document de base per treballar durant el curs és el manual “Escuchar, Observar y Comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa”, de distribució lliure i que podeu obtenir al web de l’IDIAP JORDI GOL des del següent enllaç:

http://www.idiapjgol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=712%3Aregistre-i-solicitud-document-recerca-qualitativa&catid=57%3Apublicacions-idiap&Itemid=140&lang=es

Es farà una avaluació continuada de l'assignatura. El 50% de la puntuació s'obtindrà a partir de l'assistència i la participació durant les sessions presencials.