Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
A) Xarxes de telecomunicacions: Tecnologies per a infraestructures de telecomunicació , Xarxes sense fils (Wireless LAN -WLAN-, Wi-Fi and HiperLAN -IEEE 802.11 -, Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN), MDS, WiMAX, and HiperMAN, etc.), accés sense fils a xarxes públiques de dades, xarxes virtuals i corporatives, arquitectura TCP/IP, serveis d'internet, xarxes multiservei, encaminament i gestió de recursos amb qualitat de servei, seguretat i privacitat. B) Xarxes de sensors: ZigBee, EnOcean; Personal area networks, Bluetooth, TransferJet, Ultra-wideband (UWB from WiMedia Alliance), websensors, etc.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM MASSANA RAURICH  / CARLES POUS SABADI
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG_01: - Comunicar en llengua anglesa de manera clara i concisa.
 • CG-02: - Entendre i comunicar entre les àrees de la tecnologia, la societat i els negocis.
 • CG_03: - Demostrar pensament analític orientat a la solució de problemes i avaluació de necessitats.
 • CG_04: - Habilitat d'utilitzar sistemes de comunicació múltiples per planificar, organitzar i preparar documents i presentacions efectives
 • CG_05: - Habilitat d'utilitzar la literatura apropiada com mitjà principal de recerca.
 • CG_06: - Treballar en equip pluridisciplinar.
 • CE_02: - Analitzar i modelar problemes urbans a partir de fonts d'informació heterogènies seguint principis metodològics.
 • CE_03: - Seleccionar, avaluar i utilitzar tecnologies per a la solució de problemes urbans (eficiència energètica, assignació de recursos, comunicacions, planificació, etc.).

Continguts

1. Introducció a la assignatura

2. Introducció a Smarts cities i Internet of Things

          2.1. Informació i comunicació. Tecnologies i exemples

          2.2. Internet of Things

3. Definició i tipus d'arquitectures

          3.1. Elements d’una arquitectura de capes

          3.2. Elements de l’arquitectura de xarxa

          3.3. Exemples d'ús

4. Tecnologies de comunicació

          4.1. Introducció a les comunicacions

          4.2. Tipus de tecnologies de comunicació

                    4.2.1. Tecnologies wired

                    4.2.2. Tecnologies wireless

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 14 16
Classes expositives 20 15 35
Classes pràctiques 8 16 24
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sessions pràctiques L'avaluació de la pràctica tindrà un dels següents formats depenent de la pràctica:
  Forma 1- Els alumnes lliuraran un estudi previ que s'haurà de fer efectiu mitjançant el portal de la mevaUdG abans de la data senyalada per a cada pràctica. L'alumne que no lliuri l'estudi previ en el seu termini tindrà una qualificació de 0 en aquella pràctica. La nota de la pràctica vindrà donada amb la realització de l'estudi previ (fins a 3 punts) i la realització de la pràctica i actitut en el dia que aquesta es faci (7 punts restants)
  Forma 2- No es demanarà estudi previ, però es podrà demanar de resoldre un qüestionari al acabar la pràctica.
  60
  Treball expositiu L'enunciat del treball a realitzar es proporcionarà a principi de curs. Durant el curs l'alumne desenvoluparà el treball. A la data senyalada, lliurarà un informe del treball i realitzarà una exposició oral del mateix. Prèviament, hi ha la possibilitat que se sol.liciti un esboç de la proposta de treball. 40

  Qualificació

  La nota global de l'assignatura s'obtindrà com:

  0.6*NP + 0.4*NT

  NP: Nota Pràctiques
  NT: Nota treball

  Per fer el promig s'ha de tenir NP>=4 i NT>=4

  La nota de pràctiques NP, serà el promig de les notes de cadascuna de les pràctiques realitzades.

  La nota del treball (NT) s'obtindrà de l'informe presentat, així com de l'exposició oral feta, essent 60% informe i 40% exposició oral.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat a l'estudiant que no realitzi CAP de les activitats previstes.