Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
A) Tècniques de monitorització i control urbà per a la gestió eficient de recursos urbans: Adquisició de dades en entorns urbans i distribuïts, estratègies de monitorització. Monitorització i control de recursos distribuïts (electricitat, energia, aigua, gas). B) Directives d'eficiència energètica. Eficiència energètica en edificis (certificació, emissions zero, edificis d'energia positiva). C) Procediments de gestió energètica (ISO50001, procediments de mesura i verificació). D) Tècniques per a la monitorització energètica: smartgrids, smartmeter, infraestructures de comunicació, gestió eficient de l'energia, gestió activa de la demanda. E) Tecnologies per a un consum eficient de l'energia (il·luminació, DHC, HVAC, xarxes de distribució d'energia, etc.)
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM MELENDEZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • CG_01: - Comunicar en llengua anglesa de manera clara i concisa.
 • CG-02: - Entendre i comunicar entre les àrees de la tecnologia, la societat i els negocis.
 • CG_03: - Demostrar pensament analític orientat a la solució de problemes i avaluació de necessitats.
 • CG_04: - Habilitat d'utilitzar sistemes de comunicació múltiples per planificar, organitzar i preparar documents i presentacions efectives
 • CG_05: - Habilitat d'utilitzar la literatura apropiada com mitjà principal de recerca.
 • CG_06: - Treballar en equip pluridisciplinar.
 • CE_02: - Analitzar i modelar problemes urbans a partir de fonts d'informació heterogènies seguint principis metodològics.
 • CE_03: - Seleccionar, avaluar i utilitzar tecnologies per a la solució de problemes urbans (eficiència energètica, assignació de recursos, comunicacions, planificació, etc.).

Continguts

1. Introduccio: Cap a ciutats energèticament eficients.

2. Monitorització d'entorns urbans

3. Eficiencia energética en edificis i veïnatges

4. Procediments de gestió energètica

5. Xrxes elèctriques Intel.ligents i gestió energètica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 15 25
Classes expositives 17 20 37
Prova d'avaluació 3 10 13
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Practiques i exercicis Avaluació del treballs a l'aula i /o informe 75
  Exercici de síntesi o Examen 25

  Qualificació

  S'han de superar per separat els treballs pràctics i l'exercici de síntesi.