Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAFAEL DE LLORENS DURAN  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SANTIAGO RUIZ MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (60%), Anglès (30%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
  • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
  • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Part 1: BIOQUÍMICA DEL CÀNCER: Introducció general i Epidemiologia; Bases moleculars i cel·lulars de l’aparició i disseminació dels tumors; Oncogens i Gens Supressors de Tumors; Característiques de la cèl.lula tumoral; Introducció al tractament del càncer. Part 2: CÈL·LULES MARE DEL CÀNCER. Origen, resistència, i cultiu en 3D. Part 3: LA EPIGENÈTICA DEL CÀNCER. Aplicacions de la biologia molecular en el pronòstic del pacient al tractament del càncer. Part 4: NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER. Teràpia dirigida: anticossos monoclonals, inhibidors de tirosin - quinases, immunoteràpia

2. Parte 1: BIOQUÍMICA DEL CÁNCER : Introducción general y Epidemiología; Bases moleculares y celulares de la aparición y diseminación de los tumores; Oncogenes y Genes Supresores de Tumores; Características de la célula tumoral; Introducción al tratamiento del cáncer.Parte 2 : CÉLULAS MADRE DEL CÁNCER. Origen, resistencia, y cultivo en 3D. Parte 3: LA EPIGENÉTICA DEL CÁNCER. Aplicaciones de la biología molecular en el pronostico del paciente al tratamiento del cáncer. Parte 4: NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER. Terapia dirigida: anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosin - quinasas, inmunoterapia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 30 45
Debat 3 0 3
Exposició dels estudiants 6 19,5 25,5
Resolució d'exercicis 1,5 0 1,5
Total 25,5 49,5 75

Bibliografia

  • Alberts (2010). Biologia Molecular de la Célula. Omega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris/ Seminarios Els estudiants s'hauran de preparar i exposar un seminari, a triar entre els temes proposats pel professor. S'avalua l'exposició, el seu contingut i la capacitat de resposta a les preguntes formulades pels alumnes i el professor./
Los estudiantes deberán preparar y exponer un seminario, a elegir entre los temas propuestos por el profesor. Se evalúa la exposición, su contenido y la capacidad de respuesta a las preguntas formuladas por los alumnos y el profesor.
40
Examen global Examen Escrit: Examen test (4 respostes) i preguntes de resposta curta o esquemes per completar. En l'examen entrarà matèria de les sessions teòriques i conferències experts. S'aprovarà amb un 5./ Examen Escrito : Examen Test (4 respuestas) y preguntas de respuesta corta o esquemas para completar. En el examen entrará materia de la de las sesiones teóricas y conferencias expertos. Se aprobará con un 5 . 60

Qualificació

La nota final consta de dues parts: La nota dels seminaris (40% del total) i la nota de l'examen global (60% del total). Cal tenir una nota superior a 5 en les dues activitats per aprovar l'assignatura.

Recuperació de l'assignatura:
Examen Escrit: Examen test (4 respostes) i preguntes de resposta curta o esquemes per completar. La matèria que entrarà a l'examen serà la de les sessions teòriques i els seminaris.
S'aprovarà amb un 5.

La nota final consta de dos partes: La nota de los seminarios (40% del total) y la nota del examen global (60% del total). Hay que tener una nota superior a 5 en las dos actividades para aprobar la asignatura.

Recuperación de la asignatura:
Examen Escrito : Examen test (4 respuestas) y preguntas de respuesta corta o esquemas para completar. La materia que entrará en el examen será la de las sesiones teóricas y los seminarios. Se aprobará con un 5 .

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran No Presentats els alumnes que no hagin assistit a cap de les activitats d'avaluació.

Se considerará No Presentados los alumnos que no hayan asistido a ninguna de las actividades de avaluación.