Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de desenvolupament d’un projecte innovador en el marc del treball, relacions laborals i/o recursos humans.
Crèdits:
5

Grups

Grup FT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA BIKFALVI
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • 19.      Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge i els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i el desenvolupament professional estratègic.
  • 20.      Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • 25.      Dissenyar i desenvolupar propostes creatives i innovadores i avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
  • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Gestió de projectes.

2. Gestió de la innovació.

3. Projectes d'innovació.

4. Noves tecnologies i RRHH.

5. Normativa i planificació del projecte Fi de Màster.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 10 0 10
Elaboració de treballs 5 15 20
Exposició dels estudiants 10 0 10
Lectura / comentari de textos 10 20 30
Seminaris 30 0 30
Tutories 10 0 10
Total 75 50 125

Bibliografia

  • Zahera Pérez, Manuel (2016 ). Gestión integrada de proyectos innovadores . Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
  • ACC1Ó (2012). Guia per a la gestió de recursos humans de la PIME (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
  • PMI GLOBALSTANDARD (2013). Guía de los fundamentos para la gestión de proyectos (Guía del PMBOK) (5a). Project Management Institute. Catàleg
  • AQU (2013). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster (1a). Barcelona: AQU.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris, tallers i activitats realitzades a classe. Assistència i participació activa. Desenvolupament de tasques a classe. 20
Diari de desenvolupament de competències. Realització d'exercicis/activitats d'aprenentatge i redacció d'informes sobre les tasques desenvolupades. Valoració de les activitats i les competéncies que desenvolupen, així com aportació d'evidències. 80

Qualificació

Els criteris específics de qualificació de les activitats d'aprenentatge s'indiquen de manera detallada a la guia de l'assignatura.
El professorat de l'assignatura determinarà en quines condicions, més enllà de les oficials, (treball addicional, exercici extra, etc.) s'atorga el qualificatiu "Matrícula d'Honor".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència i participació en un 80% dels seminaris i la no presentació d'un 80% de les activitats d'aprenentatge programades.

Observacions

S'espera que l'estudiant assisteixi, com a mínim, al 80% de les classes.