Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta és una assignatura optativa d'intensificació de la llengua anglesa que persegueix la consolidació del nivell B2.2 a través de la reflexió i de la discussió sobre temàtiques del turisme actual. L'alumne/ a adquirirà el vocabulari que és propi a aquests continguts i practicarà els recursos expressius apropiats a l'aprenentatge comunicatiu en aquest nivell.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORES PEREZ VALDES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Giving directions to tourists

2. Dealing with complaints

3. Renting a car

4. English for presentations – important phrases and vocabulary. Explaining charts and graphs.

5. Registering new arrivals at hotels

6. Giving tourist information

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 5 25 30
Classes participatives 10 0 10
Prova d'avaluació 15 20 35
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Beaver, A (2002). A Dictionary of Travel and Tourism Terminology. Oxford University Press.
  • Murphy, R (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
  • Swan, M (2003). How English Works. Oxford University Press.
  • Walker, R & Harding, K. (2009). Tourism 3. Oxford University Press.
  • Mol, Hans (2012). English For Tourism And Hospitality. Course Book (+ Audio CD): Course BooK (Student ed ). Garnet Education.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reading comprehension 20% Article about tourism, comprehension and vocabulary exercises. 20
Listening comprehension - 20% Video or audio about tourism and exercises. 20
Writing - 20% Written task. Describing a destination, accommodation, package tour, guided tour, monument, etc. 20
Speaking - 40% Oral presentation of a destination: describing geographical features, main tourist 40

Qualificació

Requirements and process of retaking test

The student retakes the subject taking a retaking exam consisting of four parts: speaking (40% of the final grade), listening (20% of the final grade), writing (20% of the final grade), and a reading (20% of the final grade).

Assessment criteria via competences

Teachers will use detailed performance descriptors (Rubrics) when assessing the writing and speaking activities as well as the listening and reading tasks. These band descriptors will be provided to students at the beginning of the course. The following four categories will be considered:
• task achievement
• coherence and cohesion
• lexical resource
• grammatical range and accuracy

Qualification system

The student passes the subject with a 5 = passed, and fails with less than 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obté la qualificació de "No presentat" en no seguir l'avaluació continuada ni presentar-se a l'examen de recuperació final.