Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Castellà/Català. Elements básics per la direcció que configuren la qualitat
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. TEMA I.Procesos </p> a.Descripción de procesos </p> b.Mejora de un proceso </p> c.Implantación de gestión de procesos </p>

2. TEMA II.Frenos y dificultades

3. TEMA III.Fichas de proceso

4. TEMA IV.Estructura de la ficha

5. TEMA V.Orientación del enfoque basado en procesos para el sistema de gestión de la calidad

6. TEMA VI.Comprensión del enfoque de sistema para la gestión

7. TEMA VII.Diseño de indicadores y cuadro de mando </p> a.Ejemplo de formalización de indicadores

8. TEMA VIII.Selección de indicadores </p> a.Denominación del indicador </p> b.Forma de cálculo. Especificación del indicador y fuentes de información </p> c.Forma de representación </p> d.Definición de responsabilidad </p> e.Definición de umbrales y objetivos

9. TEMA IX.Construcción del cuadro de mando </p> a.Comunicación y motivación </p> b.Explotación de la información </p> c.Toma de decisiones y de las áreas de mejora </p> d.Comunicación de resultados </p> e.Examen periódico del sistema de indicadores y del cuadro de mando </p> f.Pertinencia de los indicadores y cuadros de mando </p> g.Mejora del sistema </p>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 0 2
Classes participatives 20 25 45
Elaboració de treballs 2 25 27
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 26 50 76

Bibliografia

 • FREIRE SANTOS, JOSE LUIS ET AL. (2003). LIBROS - LA NUEVA ISO 9000:2000 : ANALISIS COMPARATIVO CON LA ISO 9000:1994 (3ª). FUNDACION CONFEMETAL.
 • Carrasco, S (2013). Procesos de gestión de la calidad en hosteleria y turismo. Madrid: Paraninfo.
 • Beech,J., Chadwick, S. (2009). Modernización y calidad en la administración del turismo. Madrid: Sintesis.
 • VV.AA (2014). La calidad en las organizaciones turísticas. Mafrid: Paraninfo.
 • Garcia, E (2011). Calidad de servicio en hoteles de sol y playa. Madrid: Pirámide.
 • González, T., Camison, C., Cruz, S. (2006). Gestión de la calidad. Madrid: Pearson Educación.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguimiento de los grupos de trabajo para ir mejorando la aplicación de la norma de calidad. Trabajo del alumno mediante exposiciones y trabajo en grupo en el aula. 30
Trabajo y exposición con preguntas sobre la materia para valorar el dominio de los conocimientos Evaluación de los conocimientos adquiridos. 30
Control escrito individual Evaluar la adquisición de conocimientos teórico-prácticos y su aplicación. 40

Qualificació

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball és del 30%, la seva exposició
és del 30% i l’examen serà del 20% i les pràctiques del 20%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).


E

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los alumnos que no hayan hecho las prácticas, las evaluaciones y exposiciones correspondientes, así como las actividades programadas.

Observacions

Se recomienda especialmente a los alumnos concurrir a clase y seguir la evaluación continua.