Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Català/castellà. La funcionalitat i operativa productiva
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.

Continguts

1. Tema 1. La estructura del área de alojamiento Tema 2. El alojamiento hotelero y extrahotelero Tema 3. Gestión del Área de Alojamiento: Procedimientos y procesos Tema 4. Relaciones interdepartamentales Tema 5. Técnicas directivas: Gobernanta y Director de alojamiento Tema 6. Comunicación y organización de reuniones departamentales Tema 7. La motivación del personal Tema 8. La cultura empresarial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 50 75
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Muñoz,F., Rodrigo, B (2003). Planificación y dirección de empresas turísticas. Madrid: UNED.
 • Molina Villar, J.J. (2013). Balnearios y Spas urbanos. La salud como eje del turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J. (2010). Balnearios. Antiguas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona: Astro Uno.
 • Valle Cabrera, R (1995). La gestión estratégica de los recursos humanos. Buenos Aires: Addison Wesley.
 • Molina Villar, J.J., Firmenich, M., Miranda, J (2010). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Cerra, et al (2004). Gestión de alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.
 • Molina Villar, JJ (2016). Alojamiento, restauración y spa. Un día de trabajo en un hotel. Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Trabajo en grupo y exposiciones en PwP Trabajo en grupo y exposiciones en PwP 60
Clases de seguimiento, control y prácticas Clase de seguimiento, control y prácticas 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball és del 30%, la seva exposició
és del 30% i l’examen serà del 20% i les pràctiques del 20%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, ni les avaluacions i pràctiques.

Observacions

Es aconsejable haber realizado la asignatura de Alojamiento y Restauración