Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura s’aprendrà a dissenyar i desenvolupar Apps de Fisioteràpia per a Dispositius Mòbils per ajudar al desenvolupament del fisioterapeuta dins la seva tasca laboral, englobant l’avaluació, el diagnosi i el tractament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA URROZ OSES
Idioma de les classes:

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de Fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Continguts

1. Intro: tecnologia i societat.

2. Design Thinking: metodologia disseny

3. Creativitat: tècniques i aplicació.

4. UX, usability, disseny centrat en l’usuari (HCD). Usability test plan.

5. Etapes de creació del producte: Flowchart, wireframe, mockup.

6. Disseny d'aplicacions I: Interfíci Gràfics. Color, composició, percepció.

7. Disseny d'aplicacións II: Disseny d'Interacció.

8. Software de creació d'aplicacions mòbils

9. Accesibilitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 42 82
Classes participatives 34 26 60
Classes pràctiques 4 4 8
Total 78 72 150

Bibliografia

 • Steve, K. (2005). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability.. Addison Wesley..
 • Norman, D. A. (2013). The design of everyday things.. New York, NY: Basic Books..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Durant el curs es realitzaran 2 activitats d'avaluació, i diverses pràctiques d'aprenentatge (només 1 d'elles avaluable), individuals o en grup.

La nota final es calcularà amb la següent fòrmula:
NF= 0,20*AA1 + 0,60*AA2 + 0,20*PA