Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es proposa des de la perspectiva d’equitat, analitzar l’impacte que tenen sobre la salut, els processos mediambientals, el treball, la educació, la alimentació... i com la epidemiologia, la vigilància de la salut, la protecció, prevenció i promoció poden millorar-la; identificant la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut de les comunitats. Deontologia i bioètica. Legislació vigent. Prevenció de riscos laborals. Administració i gestió dins el sistema sanitari.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA SAN MILLAN ALONSO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Sensibilització en temes mediambientals
 • Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts

1. Introduction to public health

          1.1. Summary

          1.2. key concepts

          1.3. Public Health's historic events and future goals.

2. Data for Public Health

3. Surveillance

4. Epidemiology

          4.1. Epidemiology and prevention of transmittable diseases

          4.2. Epidemiology and prevention of nontransmittable diseases

          4.3. Behavior and Health

5. Study design

          5.1. Observational studies

          5.2. Experimental studies

6. Biostatistics

7. Sanitary systems

8. Health care management

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 18 22
Classes expositives 38 0 38
Exposició dels estudiants 4 7 11
Prova d'avaluació 4 45 49
Resolució d'exercicis 16 10 26
Tutories 4 0 4
Total 70 80 150

Bibliografia

 • Elena Andresen, Erin DeFries Bouldin. (2010). Public health foundations : concepts and practices (First edition ). San Francisco,: Jossey-Bass.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exam 1 Exam 20
Exam 2 Exam 20
Exposition 1 Exposition 20
Exposition 2 Exposition 15
Study analysis Study analysis 10
Essay 1 Essay 5
Essay 2 Essay 5
Essay 3 Essay 5

Qualificació

The exams will be in a multiple selection test fashion. Essays and study analysis will be performed handwritten and in class. Expositions will be evaluated during the presentation in class. The minimum mark of approval for all the mentioned evaluation activities will be 5.00 points over a 0 to 10 point scale.