Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament. Estiraments analítics en les seves diverses tècniques. Concepte de neurodinamia i aplicació de les tècniques bàsiques de la mateixa. Facilitació neuromuscular propioceptiva.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO LUIZ FLORES FAGNANI  / ANDREA FUENTE VIDAL  / ANTHONY GERARD DONEGAN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Continguts

1. Introduction of lecturer and students. Presentation of Subject plan.

2. Kinesiotherapy (general concepts, effects, types, indications, contraindications)

3. Mobilization (passive, assistive, instrumental)

4. Muscle-strengthening exercises(eccentric, isometric, isokinetic, etc)

5. Gait rehabilitation

6. Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)

7. Stretching (types, effects, indications, contraindications)

8. Proprioception

9. Practical lesson 1: Mobilization (passive, assistive and resistive)

10. Practical lesson 2: Stretching

11. Research Seminar 1

12. Neurodynamia (neuroanatomy concepts, neurodynamic techniques)

13. Suspensions and pulleys

14. Vestibular rehabilitation exercises

15. Back School / Core Exercises

16. Research Seminar 2

17. Practical lesson 3: PNF

18. Practical lesson 4: Proprioception, Core Exercises, Back School

19. Practical lesson 5: Neurodynamic techniques

20. Workshop on Active Exercises

21. Clinical Cases

22. Practical Exam

23. Final Exam

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 10 14
Classes expositives 10 30 40
Classes pràctiques 20 30 50
Exposició dels estudiants 13 26 39
Prova d'avaluació 6 0 6
Tutories 1 0 1
Total 54 96 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Research Seminar Information given, abstracting ability, communication ability, media use 10
  Workshop on Exercises Not presented by the individual or the group = 0
  Creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Clinical Cases Not presented by the individual or the group = 0
  Selection of techniques, creativity/innovation, information search capacity, delivery will be considered.
  10
  Practical Exam Evaluation based on practical lessons and workshop on active exercises. Communication, technique, posture and other aspects will be assessed. 35
  Final Exam Multiple choice questions* and/or short answer questions about theory (Lectures and Seminars) and practical lessons. 35

  Qualificació