Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Amb aquest mòdul pretenem introduir l'alumne, davant les possibilitats i opcions que pot oferir-li el futur professional. Davant el repte de convertir-se en futurs professionals de les arts escèniques, volem oferir el coneixement de totes aquelles eines i plataformes tècniques del moment. Aquest mòdul es divideix en tres grans blocs: D'una banda volem donar a conèixer als estudiants noves sortides professionals. En segon lloc, volem formar-los en les últimes tendències i les últimes tecnologies en el panorama de les arts escèniques. Per finalment convidar a professionals en actiu que ajudin als nostres estudiants a través de la seva experiència a descobrir com pot ser el seu lloc al mercat laboral.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE LUIS CORAZON ARDURA  / MELISSA LIMA CAMINHA  / CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / EDUARD MOLNER CLOSAS  / JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

  • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. El mercat laboral a les arts escèniques. Noves sortides professionals.

          1.1. Agents ocupacionals: gestió d'ocupació, estructura dels mercats professionals, oferta i demanda. Propostes i accions.

          1.2. Cap a la creació de professionals en el sector de les arts escèniques.

          1.3. Coneixement del mercat professional. Com conèixer i crear el nostre perfil i objectius professionals.

          1.4. Aprenentatge i ús correcte de les eines i fonts d'informació: l'optimització en la recerca de recursos existents, xarxes socials, creació de sinergies.

2. Últimes tendències tecnològiques en les arts escèniques.

          2.1. Taller multimèdia.

          2.2. Audiovisual i escena.

          2.3. Llenguatges tecnològics.

3. Experiència professional. Professionals en actiu.

          3.1. Social media en les arts escéniques.

          3.2. Estat actual de les arts escèniques.

4. Sortides professionals

          4.1. Circ i clown

          4.2. Arts Escèniques Aplicades

          4.3. Teatre d'Objectes

          4.4. Veu

          4.5. Direcció d'actors

          4.6. Interpretació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 20 5 25
Debat 70 70 140
Elaboració de treballs 20 35 55
Exposició dels estudiants 10 20 30
Resolució d'exercicis 60 60 120
Seminaris 70 20 90
Treball en equip 30 10 40
Total 280 220 500

Bibliografia

  • Mauclair, Dominique (2003). Historia del circo. Lleida: Milenio.
  • Jané, Jordi; Miguet, Joan M (Coord.) (2006). Circ contemporani català: l'art del risc. Barcelona: Krtu/Departament de Cultura/Triangle Postals.
  • Towsen, John (1976). Clowns: a panoramic History.. New York: Hawthorn Books.
  • Owens, Allan; Berber, Keith (2011). Mapas teatrales. Barcelona: Col·leció Forn de Teatre Pa'Tothom.
  • Hogg, M.A.; Vaughan, G.M. (2010). Psicología social (5a). Madrid: Médica Panamer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de circ i pallasseria. Anàlisi crític. 30
Disseny proposta projecte arts escèniques aplicat en context. Viabilitat de la proposta. 30
Teatre d'Objectes - creació Originalitat de la proposta. Aplicació dels continguts apresos. 15
Direcció d'actors. Domini dels principis i tècniques apresos. 15
Actitudinal. Assistència i implicació en els diversos mòduls dels seminaris complementaris. Debat. Implicació i participació. 10

Qualificació

Es valorarà:
1.- Creativitat en els exercicis pràctics proposats.
2.- Capacitat reflexiva i crítica en l'anàlisi dels exercicis d'estudi de cas
3.- Actitud compromesa i activa a les classes (assistència, participació, responsabilitat).
4.- Ús de referents i bibliografia en el disseny de projectes
5.- Viabilitat en el disseny de la proposta de projecte d'arts escèniques aplicades en context

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per aprovar aquesta assignatua és indispensable l'assistència d'un 70% de les classes. Donat que és avaluació continuada, és fonamental que es vagin presentant els diversos treballs dins del termini establert. En cas que no sigui així i no hi hagi una justificació major de la no presentació dels treballs parcials, aquests automàticament es computaran com un 0.
Per tant es considera una No Presentat només en el cas que no es presenti l'exercici per causes majors justificades (accident, malaltia...).