Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Amb aquest mòdul es pretén introduir a l'alumnat en les possibilitats i opcions que pot oferir-li el futur professional: arts escèniqus aplicades en context, eines i plataformes tècniques del moment, llenguatges actuals, etc. Es planteja els següents objectius: - Donar a conèixer les sortides professionals. - Formar en les darreres tendències i les últimes tecnologies en el panorama de les arts escèniques. - Convidar a professionals en actiu que ajudin al nostre alumnat a través de la seva experiència a descobrir quin pot ser el seu lloc en el mercat laboral.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. BLOC 1: Llenguatges del circ.

          1.1. Història, dramatúrgia i teories del circ

          1.2. La pallasseria.

          1.3. Circ i pallasseria social.

2. BLOC 2: Arts escèniques aplicades en context.

          2.1. Arts escèniques en contextos de salut mental.

          2.2. Arts escèniques i mediació de públics.

          2.3. Aplicacions del psicodrama

          2.4. Teatre de l'Oprimit

3. BLOC 3: Teatre d'objectes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 80 25 105
Elaboració de treballs 40 25 65
Resolució d'exercicis 30 25 55
Total 150 75 225

Bibliografia

  • Mauclair, Dominique (2003). Historia del circo (viaje extraordinario alrededor del mundo. Lleida: Milenio.
  • Jané, Jordi; Miguet, Joan M. (Coord.) (2006). Circ contemporani català: l'art del risc. Barcelona: Krtu / Departament de Cultura / Triangle Postals.
  • Towsen, John (1976). Clowns: a panoramic history. New York: Hawthorn Books.
  • Boal, Augusto (2002). Juegos para actores y no actores: teatro del oprimido. Alba Editorial.
  • Owens, Allan; Berber, Keith (2011). Mapas teatrales. barcelona: Col·lecció Forn de teatre Pa'Tothom.
  • Hogg, M.A.; Vaughan, G.M. (2010). psicología social (5a). Madrid: Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi espectacle de circ Anàlisi crític 30
Disseny proposta projecte arts escèniques aplicat en context Viabilitat de la proposta 30
Teatre d'objectes Originalitat de la proposta.
Aplicació dels continguts apresos
30
Actitudinal. Assistència i implicació en els diversos blocs dels seminaris complementaris Implicació i participació 10

Qualificació

Es valorarà:
1.- Creativitat en els exercicis pràctics proposats.
2.- Capacitat reflexiva i crítica en l'anàlisi dels exercicis d'estudi de cas
3.- Actitud compromesa i activa a les classes (assistència, participació, responsabilitat).
4.- Ús de referents i bibliografia en el disseny de projectes
5.- Viabilitat en el disseny de la proposta de projecte d'arts escèniques aplicades en context

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per aprovar aquesta assignatua és indispensable l'assistència d'un 70% de les classes. Donat que és avaluació continuada, és fonamental que es vagin presentant els diversos treballs dins del termini establert. En cas que no sigui així i no hi hagi una justificació major de la no presentació dels treballs parcials, aquests automàticament es computaran com un 0.
Per tant es considera una No Presentat només en el cas que no es presenti l'exercici per causes majors justificades (accident, malaltia...).