Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de la supervisió de tots els aspectes relatius a la realització global de l'obra. La relació de la producció amb els tècnics i el director de l'obra. Estudi de l'entorn legal, econòmic i empresarial amb especial atenció a la captació de fons. Així mateix, s'inclou la gestió d'equipaments culturals com a nova àrea de la gestió de les arts escèniques.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MELISSA LIMA CAMINHA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • E15 Aplicar, utilitzar i organitzar les estructures econòmiques i legals que sustenten la producció i la difusió teatral.

Continguts

1. Marcs legals de la producció escènica.

          1.1. Dret i propietat intel·lectual.

          1.2. Societat general d'autors.

          1.3. Marc legal i legislació vigent.

2. Legislació i economia: institucionalitat aplicable a la creació escènica. Ajudes i subvencions a la creació.

          2.1. Dret d'imatge, propietat intel·lectual i entitats de gestió.

          2.2. Contractació, salaris, obligacions tributàries i responsabilitats legals.

          2.3. Constitució de societats.

3. Producció escènica.

          3.1. Producció pública.

          3.2. Producció privada.

          3.3. Producció mixta.

          3.4. Equip d'administració i equipo artístic.

4. La creació d'una productora.

          4.1. Administració i gestió d'empreses d’Arts Escèniques, equipaments culturals i esdeveniments artístics i culturals (mostres, festivals, etc).

          4.2. Recursos humans, tècnics, materials i econòmics d’una empresa o productora cultural.

          4.3. Finances i captació de recursos públics i privats: anàlisi del sector (polítiques culturals, públiques i privades; mercat cultural; etc.); fundraising; crowdfunding; noves tecnologies aplicades a la captació i difusió de recursos; intercanvis, col·laboracions i co-produccions.

          4.4. Distribució d'espectacles.

          4.5. Ètica i transparència.

5. Gestió i direcció d'empreses.

          5.1. Captació de recursos públics i privats.

          5.2. Elaboració de pressupostos.

          5.3. Recursos humans.

          5.4. Marquèting i comunicació de les arts escèniques: Coneixement del producte i requeriments pràctics.

          5.5. Gestió d'equipaments culturals.

6. Cap a un model de gestió pública o de gestió privada dels espais culturals: Esponsorització, patrocini i mecenatge.

          6.1. Tipologies.

          6.2. Donació, mecenatge i patrocini com tècniques de relacions públiques al servei de la responsabilitat social corporativa.

          6.3. Fundraising, el arte de captar recursos.

          6.4. Crowdfunding.

7. Noves tecnologies aplicades a la captació i difusió de recursos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 20 70 90
Sessió participativa 20 25 45
Simulacions 30 15 45
Visionat/audició de documents 20 25 45
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Rowan, Jaron (2010). Emprendizajes en cultura: discursos, instituciones y contradicciones de la empre. Madrid: Traficantes de sueños útiles.
 • Miller, Toby; Yúdice, George (2004). Política cultural. Barcelona: Gedisa.
 • Torres, Alberto Fernandez (Coord.) (1987). Documentos sobre el teatro independiente español. Madrid: CNNTE.
 • Coelho, Teixeira (2011). Direito cultural no século XXI: expectativa e complexidade. Revista Observatório Itaú Cultural "Direitos culturais: um novo papel", (11), 6-15. Recuperat , a http://www.itaucultural.org.br/explore/observatorio/produtos-obsevatorio/revista
 • Yúdice, George (2002). El recurso de la cultura. Barcelona: Gedisa.
 • Cimarro, Jesús (1997). Producción, gestión y distribución del teatro. Madrid: SGAE.
 • Pérez Martín, Miguel Ángel (2006). Tècnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo. Ciudad Real: Ñaque Editora.
 • hooks, bell (1990). Yearning: race, gender, and cultural politics. Boston, MA: South End Press.
 • Planes Generales de Circo y Teatro. Recuperat , a https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/planes-general
 • Pérez Martín, Miguel Ángel (2004). Gestión de salas y espacios escénicos.. Ciudad Real: Ñaque Editora.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació en les classes Assistència a les classes amb maduresa, participació, obertura, disponibilitat i capacitat de crítica i auto-superació. 20
Portafoli: reflexió i discussió de conceptes, temes i problemes. Maduresa, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta utilització de referents bibliogràfics, etc. 40
Projecte d'Arts Escéniques: disseny i redacció d'un projecte de teatre, circ o performance. Capacitat de selecció i organització d'idees i continguts. Capacitat de comunicació, justificació i convenciment del projecte. Capacitat d'articulació entre teoria i pràctica. Capacitat d'adequació entre objectius, pressupost, etc. 40

Qualificació

A- EXCEL·LENT (9 – 10): El PORTAFOLI presenta maduresa, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta citació i utilització de referents bibliogràfics, argumentació fonamentada, etc. / El PROJECTE D'ARTS ESCÈNIQUES presenta capacitat de selecció i organització d'idees i continguts; capacitat de comunicació, justificació i convenciment del projecte; capacitat d'articulació entre teoria i pràctica; capacitat d'adequació entre objectius, pressupost, recursos, etc.; viabilitat general de realització del projecte; bona presentació estètica del projecte.

B- NOTABLE (7 – 8): El portafoli i projecte demostren interès i esforç de l'estudiant, una bona redacció, argumentació, organització i coherència. Hi ha indicadors dels coneixements adquirits en el curs, però no hi ha profundització.

C- APROVAT (5 – 6): El portafoli i projecte demostren que l'estudiant ha comprès els contiguts del curs, però no hi ha interès i esforç per elaborar un treball de més qualitat.

D- INSUFICIENT (3 – 4): Els treballs no presenten els requisits mínims exigibles en un treball universitari (bona redacció, organització, coherència, bibliografia, etc.)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta el Portafoli (40% de la nota) i el Projecte d'Arts Escèniques (40% de la nota) es considerarà com un No Presentat.