Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Estudi pràctic i teòric sobre la dansa contemporània. El cos, el moviment i l’espai com a eines d’escriptura dramatúrgica. Estudi pràctic dels paràmetres bàsics de la dansa: dinàmica, pes, musicalitat, treball físic en parella, improvisació, interpretació i lleis físiques del moviment. Iniciació al coneixement del propi cos com a eina d’expressió i d’escriptura en escena.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA AMPARO MUÑOZ GUILLEN
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.

Continguts

1. Tècniques del moviment: conceptes generals sobre el cos, el moviment i la dansa, coneixement i pràctica de les lleis físiques del moviment, l'escriptura des del cos, la imaginació i la creativitat al servei del moviment, nocions bàsiques de la composició coreogràfica.

2. Marc teòric de la dansa.

3. Nocions bàsiques de la composició coreogràfica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 108 55 163
Elaboració de treballs 12 50 62
Total 120 105 225

Bibliografia

 • Oida, Yoshi (2010). El actor invisible (Alba Editorial). Barcelona : Le Breton.
 • Le Breton, David. (1995). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos aires, Argentina: Nueva Visión SAIC.
 • Wood, Catherine. Yvonne Rayner. (2006). The mind is a muscle. Londres, UK: Afterall Books.
 • Pallasmaa, Juhani (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili SL.
 • Tufnell, Miranda - Crickmay, Chris (2004). A widening field / Journeys in body and imagination. Hampshire, UK.: Dance Books Ltd.
 • Tufnell, Miranda - Crickmay, Chris (1990). Body Space Image. London: Virago Press Limited.
 • Mal Pelo (2013). Swimming Horses . Celrà: Mal Pelo.
 • Brannigan, Erin (2011). Dancefilm: Choreography and the Moving Image. New York: Oxford University Press.
 • Rosenberg, Douglas (2000). Video Space: A Site for Choreography. Leonardo 33.4 .
 • Silvina Sperling y Susana Temperley (2010). Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de video-danza. Buenos Aires: Guadalquivir.
 • Colomé, Delfi (2008). Pensar la danza. Barcelona: Turner.
 • Lepecki (2009). Agotar la danza. Barcelona-Alcalá: CdL.
 • Isabelle Ginot – Marcelle Michel (2002). La Danse au XXe Siècle. Larousse.
 • Rosita Boisseau - Christian Gattinoni (2011). Danse et art contemporaine. Paris: Nouveles Editions Scala .
 • Philippe Noisette (2010). Talk about contemporary dance . Paris: Flammarion .
 • Rosita Boisseau, (2010). Panorama de la danse contemporaine. 90 chorégraphe . Textuel.
 • Merce Cunningham - Jacqueline Lesschaeve (2009). El bailarin y la danza. Barcelona: Globalrhythm.
 • Blandine Calais-Germain (2006). Anatomía para el movimiento. Liebre de Marzo.
 • Emmi Pikler (2000). Moverse en libertad. Narcea.
 • Blandine Calais-Germain (2013). La respiración. El gesto respiratorio . Liebre de Marzo.
 • Netter (2007). Atlas de Anatomía Humana. Elsevier Masson.
 • Drake R, Wayne Vogl A, Mitchell A (2010). Anatomía para estudiantes. Barcelona / 2a edición: MC.Graw Hill.
 • Stuart Ira Fox (2011). Fisiología Humana. Madrid / 12a edición: Mc Graw Hill.
 • Kapandji AI (2006). Fisiología Articular. Tomo I - II i III. Madrid / 6ª edición: Panamericana.
 • Putz R, Pabst R. Sobotta (2000). Atlas de Anatomía Humana. Tomo 1 i 2 . Madrid / 21ª edición: Panamericana .
 • Johannes W, Yokochi Ch, Lütjen-Drecoll E. (2003). Atlas de anatomía humana . Barcelona / 5ª edición: Elsevier.
 • Tixa, S. (2006). Atlas de Anatomía Palpatoria. Barcelona / 2a edición: Elsevier.
 • Pilat A. (2003). Inducción Miofascia. Barcelona / 1ª edición: MC.Graw Hill.
 • Bertherat T, Bernstein C. (1990). El cuerpo tiene sus razones. . Barcelona / 4ª edición: Paidos.
 • Hedley G. (2009). The Integral Anatomy Series / Videos. www.gilhedley.com .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de dansa Comprensió, assimilació i desenvolupament individual de cada alumne segons els conceptes impartits durant el curs. 50
Exercicis de lectura i reflexions escrites. S'avalua la capacitat de comprensió i assimilació de textos teòrics i la capacitat de realitzar reflexions escrites sobre la pràctica de la dansa i les creacions escèniques contemporànies. 20
Pràctiques de composició Capacitat per fer composició de moviment i treball d’espai mitjançant pautes determinades. 30

Qualificació

Els criteris de qualificació es correspondran amb el nivell d'assoliment individual dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota «No Presentat» :
L'assignatura és d'avaluació continuada. Una assistència a classe inferior al 80% de les sessions sense justificació es considerarà NO Presentat.