Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi teòric-pràctic de dansa que introdueix a l'alumnat al coneixement i ús del cos com a vehícle d'expressió i d'escriptura dramatúrgica. Des d'aquesta visió, l'assignatura planteja tant una pràctica d'experimentació corporal en dansa com un procés reflexiu sobre aquesta experimentació amb l'acompanyament de textos teòrics d'autors del camp de la dansa i de les arts escèniques. Atès a aquest plantejament els objectius d'aprenentatge són: Conèixer i adquirir principis tècnics del cos en moviment per poder expressar a través d’aquest amb una intenció artística. Fer ús d’elements del moviment i d’estratègies coreogràfiques per a la composició coreogràfica.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LEONOR MARTA CASTRO AGUILO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
LEONOR MARTA CASTRO AGUILO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.

Continguts

1. Marc teòric: Introducció a l'estudi i reflexió sobre la dansa

          1.1. Què és dansa, què és la performance, què és el cos? La complexitat de l'ésser.

          1.2. L'actor i ballarí, i la pre-expressivitat.

          1.3. Integració i interpretació d'un personatge.

          1.4. El teatre de l'experiència.

          1.5. Orígens de la dansa contemporània, dansa i post-modernisme.

          1.6. La creativitat.

          1.7. Les qualitats de moviment.

2. Tècnica i expressió: El cos en moviment

          2.1. La conscienciació corporal.

          2.2. L'aplicació de la imaginació al servei del moviment.

          2.3. Seqüències de moviment i la relació del cos en moviment amb l'espai i amb els altres.

          2.4. Cos i moviment integrats (respiració, oposicions en moviment, canvis de pes, gravetat, temps).

          2.5. La musicalitat.

          2.6. La intenció.

3. La composició

          3.1. La improvisació a partir d'una varietat d'estructures, de situacions i d'estímuls.

          3.2. Corporalitzar una idea.

          3.3. Estretègies per solventar problemes creatius, estratègies per crear noves formes d'expressió de moviment i d'escenificació.

          3.4. El llenguatge simbòlic: transformar una idea o vivència en una forma simbòlica a través del moviment, de l'espai i d'objectes.

          3.5. Qualitats de moviment.

          3.6. Treball individual i en grup.

          3.7. Relacionar-se amb l'espai i amb l'altre–altres intèrprets i el públic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 65 60 125
Lectura / comentari de textos 25 75 100
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Barba, E. & Savarese, N. (2013). El arte secreto del actor: diccionario de antropología teatral.. Bilbao: Artezblai.
 • Boisseau, R. & Gattinoni (2011). Danse et art contemporaine. Paris: Nouveles Editions Scala.
 • Carandell, A (1993). Teatre-Dansa: tradicions i llibertats: Pina Bausch, Gerhard Bohner.... Barcelona: Institut del Teatre.
 • Climenhaga, R (2009). Pina Bausch. London: Routledge.
 • Climenhaga, R (2013). The Pina Bausch Sourcebook. Oxon: Routledge.
 • Cunningham, M. & Lesschaeve, J (2009). El bailarin y la danza. Barcelona: Globalrhythm.
 • Davies, E (2006). Beyond Dance. Laban's Legacy of Movement Analysis. Oxon: Routledge.
 • Fernandes, C (2005). Pina Bausch and the Wuppertal Dance Theater: The Aesthetics of Repetition.... New York: Peter Lang.
 • Frétard, D. (2012). Comme une épine dans l'œil. La Plainte de l'impératrice de Pina Bausch. Paris: L'Arche.
 • Graham, M. (1991). Blood Memory. An Autobiography. New York: Doubleday.
 • Guggenbühl-Craig, A. (1996). From the Wrong Side. A Paradoxical Approach to Psychology. Woodstock: Spring Publications Inc.
 • Louppe, L. (2012). Poética de la danza contemporánea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Lyotard, J-F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester: Manchester University Press.
 • Morin, E. (2001). La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral, S.A..
 • Netter, F.H. (2015). Atlas de anatomía humana (6a Edición). Elsevier Masson.
 • Noisette, P. (2010). Talk About Contemporary Dance. Paris: Flammarion.
 • Tufnell, M. & Crickmay, C. (2004). A Widening Field / Journeys in Body and Imagination. Hampshire: Dance Books Ltd.
 • Whitehouse, M. (1999). Physical Movement and Personality. Dins Pallaro, P (Ed.), Authentic movement. Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler... (, p. 51-57). London: Jessica Kingsley Publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi pràctic: Tècnica, expressió i composició

Actvitat d'avaluació: Treball grupal.

Tècnica, interpretació, composició, relació amb l’espai i amb l’altre
Expressió i habilitats comunicatives.
Coherència i comprensió del que es mostra.
Relació amb l'àrea de coneixements.
Implicació, compromís i responsabilitat en el treball.
50
Estudi teòric: Introducció a l'estudi i reflexió sobre la dansa

Activitat d'avaluació:

Treball individual: exercici teòric-pràctic.
Argumentació teòrica i capacitat reflexiva. Coherència de l’exercici pràctic amb l’exposició teòrica
Expressió i habilitats comunicatives.
Coherència i comprensió del que es mostra.
Relació amb l'àrea de coneixements.
Implicació, compromís i responsabilitat en el treball.
50

Qualificació

Els criteris de qualificació es correspondran amb el nivell d'assoliment individual dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota «No Presentat» :
L'assignatura és d'avaluació continuada. Una assistència a classe inferior al 80% de les sessions es considerarà NO Presentat.