Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coneixement de la estructura de les empreses d'0rgsnització i gestió d'esdeveniments de restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIANE DODD
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIANE DODD
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
  • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies

Continguts

1. Introduction to the course What is an event? Introduction to festivals and public events Why is food and cultural diversity important to promote a Restaurant/Hotel/City of Region What is corporate responsibility? Introduction to Festival Events and citizen participation Festivals Aims, Mission (Need and Opportunity) Festival activities Planning material needs for a festival Festivals human resources Identifying partners for festivals Developing a business plan for ta festival event PESTEL, SWOT Legal basis Communication and Marketing Plan (identifying target audiences) Event production – detailed timelines Financial Plan and budgets Monitoring and evaluation Creative Tourism Models using food and cultural diversity (with Caroline Couret from the Creative Tourism Network) Introduction to private events and weddings Tick List and Timeline Agreeing a budget Menus and options Creating an ambience (flowers, decorations tec.) Agreeing the theme Invitations Practical info – reservations – hotels – transfers Logistics – timeline – human resources Selling extras Photos – Flowers –Videos – Website - Childrens entertainer - Musicians PRESENTATIONS of wedding offer Organising conferences and seminars Course Evaluation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes participatives 50 0 50
Elaboració de treballs 10 40 50
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Richards, G. and Palmer, R. (2010). Eventful Cities. id.
  • Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson, Nick Wilde (2012). Event Management: An Introduction. id.
  • Varbanova, L (2003). Strategic Management in the Arts. id.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials participació 10
Elaboracions de treballs individuls i d'equip exposició de treballs 90

Qualificació

Students will be given the task of developing an event conducting the full range of tasks from concept to plan:

Event concept
Feasibility
Financial planning
Event programme