Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixement de l'estructura de les empreses d'organització i gestió d'esdeveniments de restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NÚRIA COLOMER ROURA  / DIANE DODD
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NÚRIA COLOMER ROURA  / DIANE DODD
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
  • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies

Continguts

1. Course introduction. Importance of culture and food diversity.

2. Types of events. Decision on festival project. Division into groups.

3. Festival – Aims, mission (need and opportunity).

4. Planning activities – agenda/schedule. Sustainability Plan.

5. Planning materials. Logistics Planning.

6. Human Resources Needs.

7. Annual time-table for planning.

8. PESTEL / SWOT. Partnerships and sponsorship.

9. Legal basis. Health and safety.

10. Target Audience, Communication and Marketing. LEAFLET / PUBLICITY.

11. Designing a competition – Jury and criteria.

12. Presentation development.

13. ASSESSMENT – powerpoint/video.

14. Quiénes demandan Eventos.

15. Técnicas y recursos para la comercialización de Eventos en hoteles.

16. Tipos de eventos.

17. Fases de preparación de un Evento.

18. Visita a un espacio singular - Castell Can Jalpí.

19. Gestión de salones y material audiovisual.

20. Negociación, formas de pago, contratos y facturación de Eventos.

21. Charla a cargo de un miembro del Convention Bureau Girona/Barcelona.

22. Protocolo social I.

23. Protocolo social II.

24. Visita hotel urbano especializado en Eventos.

25. Wedding planners - organización de una boda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 18 21
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 0 10
Assistència a actes externs 15 5 20
Classes participatives 25 0 25
Elaboració de treballs 40 28 68
Exposició dels estudiants 2 4 6
Total 95 55 150

Bibliografia

  • Richards, G. and Palmer, R. (2010). Eventful Cities. Routledge.
  • Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson, Nick Wilde (2012). Event Management: An Introduction. Routledge.
  • Varbanova, L (2003). Strategic Management in the Arts. Routledge.
  • José Luis Roca Prats (2014). La comercialización de eventos en hoteles. Sintesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Analysis of food festival Knowledge of the Project field: Delivery of a written case study analysis of a food festival 10
AIM, MISSION, OBJECTIVES:
Originality of food festival
Originality of idea and innovation: Power–point presentation and oral presentation of food festival 4
SWOT and PESTEL:
Diagnosis of starting point
Power–point presentation and oral presentation of food festival 4
PARTNERSHIPS and NETWORKS Power–point presentation and oral presentation of food festival 4
BUDGET PLANNING Power–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of Excel with income and expenditure balance sheet 4
LOGISTICS PLANNING Power–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of an Excel time sheet 4
SUSTAINABILITY PLAN Delivery of a written Sustainability Plan 4
COMMUNICATION AND MARKETING STRATEGY Power–point presentation and oral presentation of food festival plus delivery of leaflet and poster specification 4
ACTIVITY PLAN AND EVALUATION PLAN Power–point presentation and oral presentation of food festival plus written delivery of an activity and evaluation plan 4
LEGAL BASIS and RISK ASSESSMENT Power–point presentation and oral presentation of food festival 4
Oral and written presentation skill Power–point presentation and oral presentation of food festival 4
Grado de implicación en las clases Nivel de participación y asistencia 15
Resolución de ejercicios Breves trabajos 10
Valoración de conocimientos básicos adquiridos durante el curso Examen final divido en tipo test y de desarrollo 25

Qualificació

Profesora Diane Dood

Type of evaluation
For assessment, the students will individually (representing 20% of the final mark):
1. Produce an assessment of a food event and provide recommendations for improvements
For assessment, the students will in groups (representing 80% of the final mark):
2. Produce a food festival plan (with clear evidence of possible returns/development in future years) for an original and new festival. The design and use of the event plan is a working tool to develop the idea and specify the actions needed to bring the idea to life. Developing the plan is an undertaking in groups (2-3 people per group) and should be a demonstrably shared task.

Profesora Nuria Colomer

Los alumnos que no hayan trabajado los ejercicios que se pauten durante el semestre y/o la asistencia a clase no sea suficiente, necesitaran un 30% más de nota en la prueba final para la obtención del "aprobado".