Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aquesta és la tercera part d'un curs de nivell intermig alt/avançat basat en temàtica relacionada amb la logística. L'assignatura ha estat desenvolupada per a estudiants que desitgen treballar en la indústria de la logística i que necessiten la llengua anglesa per comunicar-se en una varietat de situacions amb col·legues, clients i socis empresarials. S'abasta una àmplia gamma de temes associats amb la indústria de logística. L'assignatura cobreix les necessitats i interessos d'aquells estudiants que veuen la logística com el seu entorn de treball futur. Les activitats presentades a classe permeten que l'alumnat aprengui mitjançant la utilització de frases, vocabulari útils en aquest entorn i s'exercita la comunicació així com el reforç de la gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis, així com comprensió i expressió escrites i orals. També es té en compte la perspectiva de gènere. L'assignatura Anglés III ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell B.2.2/C1.1 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR), adaptat a les necessitats de l'àmbit professional de la logística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Sonia Amalia Haiduc
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
 • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. EFFICIENCY AND VALUE OF THE SUPPLY CHAIN: Discussing the importance of an efficient supply chain for success and profitability; using the supply chain to increase sales; describing processes to add value to the supply chain; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 5, 10, 11, 16, 17)

2. THE INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN: Operating in the global supply chain; the logistics challenges of global businesses; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 5, 9, 13, 15)

3. RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS: The importance of good supplier relationships; choosing good suppliers for an efficient supply chain; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 5, 11)

4. MINIMIZING RISKS IN THE SUPPLY CHAIN: Minimizing risks with suppliers; managing unexpected events and disasters; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 4, 9, 11)

5. GLOBAL SOURCING AND MANUFACTURING: Developments in global manufacturing and sourcing; outsourcing production abroad; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 8, 10, 14, 15)

6. ETHICAL SOURCING: Managing unethical practices in supplier companies; the moral dilemma of depending on suppliers in developing countries; Logistics vocabulary and collocations. Language skills: C1 Advanced Cambridge exam preparation. (Gender Perspective; ODS 1, 4, 5, 10)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 2,00 0 4,00
Lectura / comentari de textos 4,00 2,00 0 6,00
Prova d'avaluació 12,00 10,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 4,00 4,00 0 8,00
Sessió expositiva 4,00 1,00 0 5,00
Sessió participativa 4,00 0 0 4,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Simulacions 4,00 1,00 0 5,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 3,00 0 3,00
Treball en equip 4,00 2,00 0 6,00
Visionat/audició de documents 4,00 0 0 4,00
Total 50,00 25,00 0 75

Bibliografia

 • Richard Storton and Zoltán Rézmüves (2017). Straight to ADVANCED. Macmillan Education.
 • Adrian Pilbeam and Nina O'Driscoll (2010). Market Leader Logistics Management. Pearson Longman.
 • Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles (2012). Destination C1 and C2. Macmillan.
 • Martin Hewings (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • Roy Norris and Amanda French (2014). Ready for Advanced. Macmillan.
 • Cambridge Dictionary. Recuperat , a https://dictionary.cambridge.org
 • Wordreference. Recuperat , a https://www.wordreference.com
 • English Purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/
 • Financial Times. Recuperat , a https://www.ft.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exam Practice Assignments Els Exam Practice Assignments valen un 2% de la nota final i son activitats de pràctica d’examen. Aquestes activitats no son recuperables. 2 No
Writing Workshops Els Writing Workshops sumen un 8% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podran fer-los a la convocatòria ordinària del semestre corresponent. 8
Test 1 El Test 1 val un 15% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de gener. 15
Test 2 El Test 2 val un 15% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de gener. 15
Oral Exam 1 L'Oral Exam 1 val un 5% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de gener. 5
Oral Exam 2 L'Oral Exam 2 val un 10% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de gener. 10
Test 3 El Test 3 val un 15% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Test 4 El Test 4 val un 15% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Oral Exam 3 L'Oral Exam 3 val un 5% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de maig/juny. 5
Oral Exam 4 L'Oral Exam 4 val un 10% de la nota final. Si l'alumnat no hi pot assistir, podrà fer la prova a la convocatòria ordinària de maig/juny. 10

Qualificació

Students may opt to follow a continuous assessment system or a final assessment system.


- Continuous Assessment:

a) The continuous assessment will be based on different tests, exams and tasks done during the course as well as Exam Practice Assignments.

The final mark will be calculated following the percentages below:

Test 1: 15%
Test 2: 15%
Oral Exam 1: 5%
Oral Exam 2: 10%
Test 3: 15%
Test 4: 15%
Oral Exam 3: 5%
Oral Exam 4: 10%
Writing Workshops: 8%
Exam Practice Assignments: 2%

b) The dates of tests and assessment activities will be announced in due time in class and will also be published on Moodle.

c) If a continuous assessment student is unable to attend a test, exam or workshop, they will be able to take it on the corresponding Convocatoria Ordinaria. They will have 2 hours to sit all the tests they missed. Alternatively, they may choose to become one-off assessment students.

d) A minimum of 4 is required in the oral and written part of the assessment in order for a final mark to be generated.


Please bear in mind that:
a) Regarding the assessment of speaking skills, the following items will be taken into account: grammar and vocabulary, discourse management, pronunciation and interactive communication.
b) The marking criteria for written work will take into consideration: content, communicative achievement, organisation and language.


In order to pass the course, the average of all parts of the assessment needs to be at least 5.


- Convocatòria Extraordinària:
If the weighted average of all parts of the assessment is less than a 5, the student will have to sit a final exam on the official calendar date of “Convocatòria Extraordinària” established by the university. The format followed is the same as the "Convocatoria Ordinària" exam.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona: La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
-Final (one-off) assessment:

The final exam (convocatòria ordinària/extraordinària) consists of four parts: Speaking (40%), Listening (20%), Reading (20%), and Written Exam -Grammar, Vocabulary, Logistics and Writing- (20%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran de forma presencial o online per videoconferència a l'enllaç que es proporcionarà a l'alumnat. Els horaris es proporcionaran al començament de cada semestre a través de Moodle.

Es recomana a l'alumnat demanar cita prèviament per les tutories amb el professorat a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals es faran a través de l’espai d’avisos i notícies de Moodle. També s'utilitzarà el correu electrònic corporatiu, si s'escau, per la comunicació amb l'estudiantat.

Correus electrònics de contacte:
marta.bosch@mediterrani.com (coordinació), sonia.haiduc@mediterrani.com

Observacions

Students are advised against plagiarism or any form of cheating. Any proven case of plagiarism or cheating will automatically be marked as a “0” (zero).

Students who have missed an exam or assessed task will be assessed on those contents on the corresponding official date provided by the university ("Convocatoria Ordinaria"). They will have 2 hours to sit all the tests they missed.


Exam dates will be announced in due time.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari A - Docència presencial:
Es duran a terme les activitats programades amb normalitat seguint les normes de seguretat establertes.

Escenari B - Docència semipresencial:
S'adequaran les classes expositives, participatives, així com simulacions i treball en equip a les mesures de seguretat i higiene en les sessions presencials, i s'adequaran a l'entorn online en les sessions per videoconferència per poder ser dutes a terme de forma satisfactòria.

Escenari C - Docència online:
S'adequaran les classes expositives, participatives, així com simulacions i treball en equip a les eines electròniques, podent ésser modificades per dur-se a terme de forma satisfactòria.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari A - Docència presencial:
L’avaluació es durà a terme amb normalitat, tant per estudiants d’avaluació contínua com final.
Les proves es duran a terme de forma presencial i amb la tipologia d'exercicis que millor s'adapti a cada prova.

Escenari B - Docència semipresencial:
L’avaluació es durà a terme amb normalitat, tant per estudiants d’avaluació contínua com final.
Les proves es faran de forma presencial, sempre que sigui possible, amb la tipologia d'exercicis que millor s'adapti a cada prova.

Escenari C - Docència online:
L’avaluació es durà a terme amb normalitat, tant per estudiants d’avaluació contínua com final.
Les proves escrites es duran a terme amb el suport d'una eina de videoconferència i a través de Moodle, amb alta aleatorietat, així com sempre que sigui possible a través de tasques competencials. Les proves orals es faran online per videoconferència.

Tutoria i comunicació:
Escenari A - Docència presencial:
Les comunicacions generals es faran a través de Moodle i del correu electrònic corporatiu, així com a les aules.
Les tutories es faran principalment als despatxos del centre, o online. Els horaris es facilitaran a l’estudiantat a través de Moodle a principis del semestre.

Escenari B - Docència semipresencial:
Les comunicacions generals es faran a través de Moodle i del correu electrònic corporatiu.
Les tutories es faran presencialment als despatxos del centre o online. Els horaris es facilitaran a l’estudiantat a través de Moodle a principis del semestre.

Escenari C - Docència online:
Les comunicacions generals es faran a través de Moodle i del correu electrònic corporatiu.
Les tutories es faran a través del correu corporatiu i per videoconferència. Els horaris es facilitaran a l’estudiantat a través de Moodle a principis del semestre.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.