Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Millora i intensificació de la llengua anglesa pel desenvolupament professional dels estudiants tot augmentant el seu nivell de domini de la llengua i sempre respectant el nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per estudiants amb un coneixement intermedi d'anglès. Empra un enfocament funcional per habilitar els estudiants a avançar i millorar el seu coneixement dins del context del màrqueting i el negoci. Dissenyat vers diferents temes i habilitats professionals necessàries per als estudiants, el curs també incorpora gramàtica de manera extensa, vocabulari i pràctica a través de la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura. Tanmateix, l'assignatura presenta i permet la pràctica de les habilitats de llengua necessàries per tractar amb companys de feina i tècniques de negociació dins la indústria del màrqueting. També hi haurà repàs de l'exàmen de FCE.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA LÓPEZ PEÑA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERITXELL COPEIRO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL ALONSO CHICHARRO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. COMMUNICATION. Talking about what makes a good communicator. Vocabulary: Adjectives to describe good communicators. Idioms. Skills: dealing with communication breakdown.Cambridge preparation

2. INTERNATIONAL MARKETING. Talking about international brands. Vocabulary: Marketing word partnership.Cambridge preparation

3. BUILDING RELATIONSHIPS. Talking about building relationships. Vocabulary: Describing relationships.Cambridge preparation

4. SUCCESS. Discussing what makes people and companies successful. Vocabulary: Prefixes. Cambridge preparation

5. JOB SATISFACTION. Discussing motivational factors. Vocabulary: Synonyms and word-building. Cambridge preparation

6. RISK. Discussing different aspects of risk. Vocabulary: Describing risk. Cambridge preparation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,5 1,5 8
Classes expositives 2,5 0 2,5
Classes participatives 5 5 10
Exposició dels estudiants 9 8,5 17,5
Lectura / comentari de textos 2,5 5 7,5
Prova d'avaluació 7 5 12
Resolució d'exercicis 2,5 5 7,5
Simulacions 5 0 5
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

  • Cotton, D.; Falvey, D.; Kent, S. (2011). Market Leader Upper Intermediate- Business English Course Book. Pearson Longman.
  • Roy Norris (2013). Ready for First 3rd Edition Workbook + Audio CD Pack. Macmillan.
  • Roy Norris (2015). Ready for Advanced Coursebook (3rd edition). Macmillan Education.
  • Vocabulary. Recuperat , a www.vocabtrainer.net
  • Financial Times. Recuperat , a www.ft.com/home/uk

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Oral Presentation Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació continuada. 20
Test 1 Aquesta prova val el 10% de la nota en avaluació continuada. 10
Test 2 Aquesta prova val el 8% de la nota en avaluació continuada. 8
January Exam Aquest examen val el 12% de la nota en avaluació continuada. 12
Test 3 Aquesta prova val el 10% de la nota en avaluació continuada. 10
Test 4 Aquesta prova val el 8% de la nota en avaluació continuada. 8
June Exam Aquest examen val el 12% de la nota en avaluació continuada. 12
Skills Tests Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació continuada. 20

Qualificació

Students may opt to follow a final assessment (one final exam) or a continuous assessment system (work and tests at specified times during the academic year). If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the passing mark) students will take the final annual exam (listening, reading, written & oral) in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July). Students coursing two or more simultaneous subjects may have difficulties to opt for the continuous assessment of the subjects in question.

***IF A STUDENT MISSES MORE THAN 50% OF THE TESTS CARRIED OUT IN THE CONTINUOUS EVALUATION SYSTEM (TESTS, SKILLS TESTS, ETC.) HE OR SHE WILL AUTOMATICALLY BE CONSIDERED A FINAL EVALUATION STUDENT***

Skills tests, four, are readings, listenings, use of English and writings related to Cambridge material. All of them announced previously in class.

Tests 1, 2, 3 and 4 are all of them about the grammar and vocabulary of the units worked in class. The January and June exams are writings on the articles provided in each unit whose
links are always to be found on Moodle.

Skills tests and tests are independent tasks that will take place on the same day and will be evaluated independently according to the percentages stated in this programme.

Oral presentation 1 will be about a comparison between customer and product-based companies and presentation 2 will be done in conjunction with the subject “Màrqueting Internacional” .


Continuous assessment:

Unit Value
Test 1 10%
Test 2 8%
January Exam 12%
Test 3 10%
Test 4 8%
June Exam 12%
Oral Presentations 20%
Skills Tests 20%

Final exams (June or July):
Parts Value
Oral (minimum 4) 40%
Listening 20%
Reading 20%
Writing (minimum 4) 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Students are advised against plagiarism. Any detected and proved case of plagiarism will automatically be marked as a “0” (zero).

Students following the continuous assessment can miss 3 TESTS or any evaluation task with no need of justification, except January and May/June/July exams where only a medical or work justification will be needed and accepted. Under no circumstances can any of the speaking tests, skills tests and tests be taken on a different date; however, this will not affect their mark. It is important to note that skills tests and tests will take place the same day although they are different exams and are evaluated independently. If a student misses a day in which there is a skills test and a test, s/he will miss two exams. At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Students missing more than 50% of the continuous evaluation tests will be considered final evaluation students.

Assignatures recomanades

  • Anglès I