Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Disseny i realització d'una campanya publicitària transmèdia o crossmedia amb la implicació de mitjans clàssics i socials. AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTEIX TOTALMENT EN ANGLÈS
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4T

Durada:
Anual
Professorat:
AIDA FUENTES PICAZO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
  • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.

Continguts

1. What transmedia is? How is a transmedia product?

2. Transmedia's uses. Pros and cons

3. The concept's origin and media convergence

4. How do we consume media products (media diet). Emotional commitment and used generated content

5. Multitasking. Tips / guide to do a transmedia campaign

6. Examples and practice

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 12,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 0 25,00
Exposició dels estudiants 1,50 1,00 0 2,50
Resolució d'exercicis 9,00 1,00 0 10,00
Sessió participativa 7,50 0 0 7,50
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

  • Phillips, Andrea (2012). A creator's guide to transmedia storytellling. New York: McGraw-Hill. Catàleg
  • Ibrus, I.; Scolari, Carlos A. (eds) (2012). Crossmedia Innovations. Frankfurt: Peter Lang. Catàleg
  • Vilariño Picos, Mª Teresa (coord.) (2017). Narrativas cruzadas. . Pontevedra: Academia del Hispanismo.
  • Scolari, Carlos A. (2013). Narrativas transmedia. Barcelona: Deusto. Catàleg
  • Guraiños, V.; Sedeño, A. (coord.) (2013). Narrativas audiovisuales digitales. Madrid: Fragua. Catàleg
  • Pérez Latorre, O. (2015). El arte del entretenimiento. Barcelona: Laertes. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració projecte - Adequació a brief
- Originalitat de la proposta
- Ús adequat dels diferents elements del llenguatge publicitari
-Presentar memòria projecte
20
Tutories i entregables (acta) Es valorarà:
-La qualitat dels elements entregats
-Les actes de les tutories
-El grau de preparació de les mateixes
20 No
Exposició individual Exposició a classe del projecte transmedia individual
Criteris segons rúbrica
10 No
Treball individual: Esmenta i descriu 2 idees transmedia/crossmedia per a desenvolupar que vinculin oci i publicitat i que juguin només amb mitjans clàssics Es valorarà la creativitat i originalitat de la proposta així com la correcta expressió escrita i l'adequació i la qualitat de les fonts esmentades. 20 No
Exposició grupal Exposició a classe del projecte transmedia grupal
Criteris segons rúbrica
10 No
Examen Preguntes respostes correctament 20

Qualificació

AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTIRÀ TOTALMENT EN ANGLÈS
Observar la descripció de les activitats per veure'n el % de nota d'avaluació.
-No es permetrà lliurar treballs fora del dia marcat.
-Per aprovar, caldrà haver lliurat tots els treballs correctament el dia indicat i sense faltes ortogràfiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-Aquesta matèria és un taller per la qual cosa és presencial obligatòriament.
-L'alumne/a que no faci totes les tasques descrites suspendrà la matèria.
- Es considerarà un No Presentat quan un alumne/a matriculat no es presenti durant tot el curs o falti a més del 20% de les classes. La resta de casos es comptaran com a suspesos.

Avaluació única:
Aquells alumnes que s'acullin a l'avaluació única caldrà que facin un treball individual i un examen per superar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per poder fer mitja cal aprovar totes les parts.

Tutoria

Tutories amb cita prèvia a aida.fuentes@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tutories presencials i virtuals, tutories grupals presencials i virtuals, correu electrònic de la facultat, i plataforma intranet moodle.

Observacions

Aquesta assignatura és un taller. Així doncs, la novetat a nivell de càrrega teòrica és mínima ja que l'assignatura no compta amb classes magistrals, sinó que treballa a partir de tutories en funció de la feina aportada pels alumnes.

L'alumna/e serà molt autònom a l'hora de realitzar les diferents peces de què es composarà el seu treball.

És molt important que els estudiants matriculats llegeixin bona part de la bibliografia per a poder realitzar les feines encarregades i les memòries pertinents.


VISITES I CONFERÈNCIES
Aquest Taller podrà comptar amb alguna visita i/o conferència d'algun professional, l'assistència a la qual es obligatòria.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no poder desenvolupar l'assignatura presencialment, es seguirà el calendari marcat mitjançant el teletreball.

Modificació de l'avaluació:
En tant que les activitats avaluables poden desenvolupar-se de la mateixa manera en un format digital, es mantenen els criteris d'avaluació.

Tutoria i comunicació:
Tutories on-line amb cita prèvia a aida.fuentes@udg.edu