Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Disseny i realització d'una campanya publicitària transmèdia o crossmedia amb la implicació de mitjans clàssics i socials. AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTEIX TOTALMENT EN ANGLÈS
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4A

Durada:
Anual
Professorat:
AIDA FUENTES PICAZO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Anglès (80%)

Competències

  • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
  • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.

Continguts

1. Transmedia

2. El vídeo com a món narratiu

3. Audiències

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 5 5
Classes participatives 9 0 9
Elaboració de treballs 9 26 35
Exposició dels estudiants 3 2 5
Resolució d'exercicis 9 12 21
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Phillips, Andrea (2012). A creator's guide to transmedia storytellling. New York: McGraw-Hill. Catàleg
  • Ibrus, I.; Scolari, Carlos A. (eds) (2012). Crossmedia Innovations. Frankfurt: Peter Lang. Catàleg
  • Vilariño Picos, Mª Teresa (coord.) (2017). Narrativas cruzadas. . Pontevedra: Academia del Hispanismo.
  • Scolari, Carlos A. (2013). Narrativas transmedia. Barcelona: Deusto. Catàleg
  • Guraiños, V.; Sedeño, A. (coord.) (2013). Narrativas audiovisuales digitales. Madrid: Fragua. Catàleg
  • Pérez Latorre, O. (2015). El arte del entretenimiento. Barcelona: Laertes. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració projecte crossmedia/transmedia - Adequació a brief
- Originalitat de la proposta
- Ús adequat dels diferents elements del llenguatge publicitari
-Presentar memòria projecte
50
Entregables tutories Es valorarà:
-La qualitat dels elements entregats
-Les actes de les tutories
-El grau de preparació de les mateixes
10
Exposició Exposició a classe del projecte transmedia 30
Treball individual: Esmenta i descriu 2 idees transmedia/crossmedia per a desenvolupar que vinculin oci i publicitat i que juguin només amb mitjans clàssics Es valorarà la creativitat i originalitat de la proposta així com la correcta expressió escrita i l'adequació i la qualitat de les fonts esmentades. 10

Qualificació

AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTIRÀ TOTALMENT EN ANGLÈS
Observar la descripció de les activitats per veure'n el % de nota d'avaluació.
- Com que es tracta d'un taller, no hi ha examen. L'assignatura s'avalua a partir de la feina portada a terme.
-No es permetrà lliurar treballs fora del dia marcat.
-Per aprovar, caldrà haver lliurat tots els treballs el dia indicat i a més a més CALDRÀ APROVAR LA TASCA INDIVIDUAL (Treball escrit).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-Aquesta matèria és un taller per la qual cosa és presencial obligatòriament.
-L'alumne/a que no faci totes les tasques descrites suspendrà la matèria.
- Es considerarà un No Presentat quan un alumne/a matriculat no es presenti durant tot el curs o falti a més del 20% de les classes. La resta de casos es comptaran com a suspesos.

Observacions

Aquesta assignatura és un taller. Així doncs, la novetat a nivell de càrrega teòrica és mínima ja que l'assignatura no compta amb classes magistrals, sinó que treballa a partir de tutories en funció de la feina aportada pels alumnes. Es parteix de la base que l'alumna/e ja bé amb els coneixements necessaris per posar-se a "fer".

L'alumna/e serà molt autònom a l'hora de realitzar les diferents peces de què es composarà el seu treball.

És molt important que els estudiants matriculats llegeixin bona part de la bibliografia per a poder realitzar les feines encarregades i les memòries pertinents.


VISITES I CONFERÈNCIES
Aquest Taller podrà comptar amb alguna visita i/o conferència d'algun professional, l'assistència a la qual es obligatòria. Serà el màxim contingut magistral aportat.