Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments per la gestió dels espais naturals protegits amb una especial atenció per la dimensió turística. En primer lloc s'estudia l’origen i l'evolució del marc conceptual i legislatiu. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió. En tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Tal vegada es reserva un apartat clau de l'assignatura a la qüestió del turisme en els espais naturals protegits, tot i que les referències turístiques serán un vector transversal al llarg de tota l'assignatura. Les sessions d'aula es completaran amb una sortida de camp amb la visita d'un espai natural protegit amb l'objectiu de conèixer i analitzar un cas pràctic de gestió amb una especial atenció per l'ús públic i la incidència del turisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AMANDA BRAGA DE MELO FADIGAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Utilitzar la llengua a nivell alt
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. ORIGIN & EVOLUTION OF THE PROTECTED AREAS.

2. LEGAL PROTECTION MEASURES.

3. PLANNING AND MANAGEMENT TOOLS.

          3.1. El Pla Especial.

          3.2. El Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG).

          3.3. Els Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN).

          3.4. Others.

4. ECOLOGICAL & LANDSCAPE CONNECTIVITY: NATURAL AREAS NETWORKING.

5. TOURISM MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS: OPPORTUNITIES, TOOLS & CHALLANGES.

6. ASSESSMENT OF PROTECTED AREAS.

7. THE FUTURE OF THE PROTECTED AREAS: PERSPECTIVES & CHALLANGES.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 6 28
Lectura / comentari de textos 3 8 11
Prova d'avaluació 3 4 7
Sortida de camp 12 17 29
Total 40 35 75

Bibliografia

 • Aturi Mezquida, José Antonio et al. (2005). Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Europarc - España.
 • Dudley, Nigel (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (2ª). IUCN. Recuperat , a http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/paps-016.pdf
 • Europarc-España (2002). Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español (2002). Europarc-España. Catàleg
 • Hockings, Marc et al. (2006). Evaluating Effectiveness. A framework for assessing management effectiveness (2ª). IUCN. Recuperat , a http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-014.pdf
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- Comas, Eulàlia (2008). Protegits, de fet o de dret : primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya . Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural. Catàleg
 • Ortega Roig, Juanjo et al. (2006). Evaluación del papel equipamientos uso público en espacios naturales protegidos. Fundación González Bernáldez i Europarc - España.
 • Soler, Jordi & Moragues Damià (2015). Tourism management in the natural areas. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Workshop about theoretical framework Contents, sources and oral presentation 10
Guest presentations and class attendance Attendance and participation 10
Field trip: visit to a protected area and reportage of the case study. Attendance, participation, and content & formal aspects of the report. 50
Final Exam Reasoning and accuracy of exam responses, and language 30

Qualificació

The field trip is a mandatory activities.
Attendance to the guest presentations and participation in class will have a +- 10% influence on the overall grade.
The final exam will give the chance to compensate lower grades from the other evaluation activities.
English language level will be evaluated in all activities.
Specific instructions of the evaluation system will be given in class.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A student will be considered "absent" if he/she fails to submit some of the evaluation activities, or if he/she doesn't make the oral presentation of the report.

Observacions

IT IS NECESSARY TO HAVE A GOOD LEVEL OF ENGLISH IN THIS SUBJECT.

E-MAIL: joan.vicente@udg.edu

OFFICE 216 (Facultat de Lletres; Geography Department).

Tel. 972 418 778