Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Animació turística hotelera i extrahotelera
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARIA GUILLEN MESALLES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. L' Animació Turística: Passat, present i futur

2. L'animador turístic i la seva relació amb empreses i destinacions turístiques

3. Tècniques de l'animador turístic.

4. Els avantatges de l'Animació Turística

5. El departament d'animació en l'empresa d'allotjament hoteler i extrahoteler

6. Creació de productes des de l'Animació Turística

7. Publicitat i Animació Turística

8. Els clients de l'Animació Turística i tipus d'activitats d'animació

9. El projecte d'Animació Turística i el programa com a eina de l'animador

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 12 21
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 6 12 18
Exposició dels estudiants 3 9 12
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Puertas, Xavier (DL 2004 ). Animación en el ámbito turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Puertas, Xavier (DL 2002 ). Juegos y actividades deportivas para la animación turística . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Morales Maria-Gema (2016). Animación Turística. Editorial Sintesis.
  • Pedro Pablo Abreu (2005). La animación es algo más que...Manual de Animación Turística. Región-Empresa periodística.
  • Víctor J. Ventosa Pérez (2014). Animación turística: Perfil professional, metodologia y práctica. CCS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques Aplicació de la teoria a casos pràctics 50
Treball final Aplicació del coneixement teòric i pràctic 30
Exposicions i dinàmiques de grup S'avaluen les capacitats comunicatives dels estudiants 20

Qualificació

L'assignatura es qualifica a partir de l'avaluació continuada de l'assistència a classe, participació,realització de les activitats pràctiques programades, treball en equip,exposicions i dinàmiques dels alumnes.
La nota final és la mitjana de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no faran el treball final i les activitats pràctiques tindran un NP.

Observacions

Cal portar l'ordinador a classe cada dia per poder realitzar i penjar en el moodle les pràctiques que es realitzen en la segona part de la sessió.