Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anglès Específic per Turisme. Nivell C1 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per a treballar en el sector turístic. Es pot cursar l'assignatura de manera independent del curs Domini Funcional 1.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 2Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 2Z

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CULTURAL TOURISM. Reading, listening, speaking and writing activities around the theme. Grammar and language work.

2. ACADEMIC ENGLISH FOR TOURISM. Reading, listening, speaking and writing activities. Grammar and language work.

3. WRITING ABOUT TOURISM Reading, listening, speaking and writing activities around the theme. Grammar and language work.

4. CYCLE TOURISM. Reading, listening, speaking and writing activities around the theme. Grammar and language work.

5. FUTURE TOURISMS. Reading, listening, speaking and writing activities around the theme. Grammar and language work.

6. ALTERNATIVE TOURISMS Reading, listening, speaking and writing activities around the theme. Grammar and language work.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 25 30
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 72 0 72
Elaboració de treballs 0 12 12
Exposició dels estudiants 4 8 12
Prova d'avaluació 9 15 24
Total 90 60 150

Bibliografia

  • Paul Dummet, John Huges, Helen Stephenson (2018). LIFE Advanced - COMBO SPLIT B (2nd). HEINLE Cenage Learning. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
6 writings These writings are to be done outside class 0
2 oral presentations The oral presentations are evaluated on fluency and coherence, vocabulary range and control, grammatical range and accuracy and pronunciation, intonation and intelligibility. 12,5
1 End-of-Course test The Skills test will include assessment of reading, writing, speaking and listening. 50
2 in-class writings The two writing tests will be evaluated on overall impression, register and task achievement, cohesion,fluency and organization, vocabulary range and control, and grammatical range and accuracy. 12,5
1 mid-term test. This test will consist of two reading texts and two listening texts. 25
Task based learning activities The student must attend 80% of the classes and participate actively in the activities. 0
Task based learning activities outside class There are activities designed for out of class learning 0
Ten summaries of reading or listening texts. The students chooses his or her reading or listening text, writes a summary and presents it orally in class. 0

Qualificació

Anglès Evaluation System

In order to pass the course, students have two options:

• Continuous Assessment with Final Exam
• Final Exam only

1. Continuous Assessment

In order to qualify for continuous assessment, students must attend at least 80% of the classes.
In the event that a student does not complete an assignment on the date set, it will be marked as no presentat and given a point value of zero.
Additionally, the 6 Homework Writings (see the Syllabus) - designed to teach you writing skills at your course level- must be turned in and then corrected according to the Writing Correction Code (see the Moodle) in order to qualify for Continuous Assessment.

Here is the breakdown of the weight each of the evaluated language skills has in the course:

• Course work: 50 points:

Writing 12.5 points: 2 In-class writings
Speaking 12.5 points: 2 In-class oral presentations
Mid-term test 25 points: 2-3 Readings (12.5 points) + 2-3 Listenings (12.5 points)

• Final exam: 50 points:

Writing 12.5 points: 2 Writings
Speaking 12.5 points: 4 parts
Listening 12.5 points: 2-3 Listenings
Reading 12.5 points: 2-3 Readings

To pass, a student must achieve a minimum of 50% of the 100 possible and achieve a minimum of 50% for each skill.

2. Final exam

The final mark will be given by the sum of the results in all the language skills evaluated in the final exam.

Here is the breakdown of the points:

Final exam: 100 points:

Writing 25 points: 2 Writings
Speaking 25 points: 4 parts
Listening 25 points: 2-3 Listenings
Reading 25 points: 2-3 Readings

To pass, a student must achieve a minimum of 50% of the 100 possible and achieve a minimum of 50% for each skill.
Students who achieve less than 50% (whether by continuous assessment or final exam) will fail the course.

REMEMBER THAT THERE ARE NO 2ND EXAMINATION SESSIONS (NO HI HA 2ª CONVOCATORIA)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Students who have done neither Continuous Evaluation nor the Final exam will be "No presentat".

Observacions

You should have already attained the European level of English B2.2 in order to register for this course. This course can be taken independently of the Domini funcional efectiu 1 course.