Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI  / JOSE IGNACIO SILVA BECERRA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI  / JOSE IGNACIO SILVA BECERRA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Aplicar els mètodes d'optimizació matemàtica en els processos de decisió econòmica.
 • Analitzar l'entorn econòmic i les institucions on l'empresa pren les decisions. 
 • Comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses.

Continguts

1. ¿Per què ha d'intervenir el sector públic en una economia de mercat?

          1.1. Eficiència en el sentit de Pareto

          1.2. Equilibri de mercat

          1.3. Primer Teorema Fonamental de l'Economia del Benestar

          1.4. Errades de mercat

2. Fonaments de l'Anàlisi Cost Benefici

          2.1. L'avaluació de projectes al sector públic

          2.2. Criteris de decisió

          2.3. Valoració de costos i beneficis quan no hi ha preu de mercat o aquest no reflecteix el valor social

          2.4. Exemples

3. Teoria general de la imposición

          3.1. Imposició i eficiència: l'excés de gravamen

          3.2. Anàlisi de la incidència impositiva

          3.3. Efectes de la imposició sobre el comportament econòmic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 38 57 95
Classes pràctiques 6 6 12
Prova d'avaluació 4 40 44
Total 48 103 151

Bibliografia

 • A. Esteller Moré (coordinador) (2015). Economía de los Impuestos. McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Rosen, Harvey S (2010 ). Public finance (9th ed.). Boston, Ma.: McGraw-Hill/Higher Education. Catàleg
 • Sitglitz, J (2007). Economics of the Public Sector (3rd). W. W. Norton & Company. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques amb ordinador. Avaluades a examen. Les pràctiques s'avaluaran a l'examen parcial i final. 20
Prova d'avaluació parcial. Contingunts generals (no pràctiques) S'avaluaràn coneixements, capacitat per plantear i resoldre problemes i argmentació fent servir eines formals 32
Prova d'avaluació final. Contingunts generals (no pràctiques). S'avaluaràn coneixements, capacitat per plantear i resoldre problemes i argmentació fent servir eines formals 48

Qualificació

Hi ha quatre sessions de pràctiques amb l'ordinador programades. La realització d'aquestes pràctiques serà avaluada mitjançant 1 pregunta a l'examen parcial i final.

Examen parcial: val un 40% de la nota. Una de les 5 preguntes es referirà a les pràctiques.

Examen final: val un 60% de la nota. Una de les 5 preguntes es referirà a les pràctiques. Per aprovar, la nota de l'examen final ha de ser superior a 4. Si no ho és, o la mitjana ponderada dels dos exàmens no arriba a 5, caldrà presentar-se a la recuperació.

Examen de recuperació: Una de les 5 preguntes es referirà a les pràctiques. Aquest examen només es pot APROVAR (amb una nota superior a 5) o SUSPENDRE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera como a no presentat tot alumne que no entregui cap prova d'avaluació de la asignatura.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Microeconomia