Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
impuestos, incidencia impositiva, subsidios, costes no salariales, modelización de la empresa y el sector público, modelos de equilibrio parcial, modelos de equilibrio general.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9-10:30, dj 9-10:30

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 16:30-18, dj 16:30-18

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Aplicar els mètodes d'optimizació matemàtica en els processos de decisió econòmica.
 • Analitzar l'entorn econòmic i les institucions on l'empresa pren les decisions. 
 • Comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses.

Continguts

1. ¿Por qué debe el sector público intervenir en una economía de mercado?

          1.1. Eficiencia en el sentido de Pareto

          1.2. Equilibrio de mercado

          1.3. Primer Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar

          1.4. Los fallos de mercado

          1.5. Segundo Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar

2. Teoría general de la imposición

          2.1. Conceptos impositivos básicos

          2.2. Análisis de incidencia impositiva

          2.3. Imposición y eficiencia: el exceso de gravamen

3. Teoría especial de la imposición

          3.1. Imposición sobre la Renta

                    3.1.1. Imposición sobre la Renta Personal

                    3.1.2. Imposición sobre Sociedades

                    3.1.3. Efectos de los impuestos sobre la oferta de factores: trabajo, capital

          3.2. Imposición sobre el Consumo

                    3.2.1. Imposición Indirecta sobre el Consumo

                    3.2.2. Impuestos sobre consumos específicos

                    3.2.3. Impuestos generales sobre el consumo

          3.3. Imposición sobre la Riqueza

4. Fundamentos de Análisis Coste Beneficio

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Classes expositives 20 50 70
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 20 20 40
Total 44 110 154

Bibliografia

 • E. Browning and J. Browning (1994). Public Finance and Tax System. Pearson Education. Catàleg
 • A. Esteller Moré (coordinador) (2015). Economía de los Impuestos. McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Gruber, Jonathan (2011 ). Public finance and public policy (3rd ed.). New York: Worth Publishers. Catàleg
 • Rosen, Harvey S (2010 ). Public finance (9th ed.). Boston, Ma.: McGraw-Hill/Higher Education. Catàleg
 • Sitglitz, J (2007). Economics of the Public Sector (3rd). W. W. Norton & Company. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolución ejercicios Se evaluará la capacidad para plantear y resolver problemas, la argumentación y la utilización de herramientas formales 15
Prueba de evaluación parcial Se evaluarán los conocimientos, la capacidad para plantear y resolver problemas y la argumentación y utilización de herramientas formales 25
Prueba de evaluación final Se evaluarán los conocimientos, la capacidad para plantear y resolver problemas y la argumentación y utilización de herramientas formales 60

Qualificació

En las sesiones de trabajo, se cubrirán cuestiones y problemas planteados con anterioridad que los alumnos deben haber intentado resolver de manera autónoma y que entregarán, corregidos, al final de la sesión. Habrá 3 sesiones de trabajo, la nota de cada práctica entregada valdrá un 5% de la nota final. Las prácticas no son recuperables y es necesario obtener una nota mínima de 4 en el examen final para que sean tenidas en cuenta.

La prueba de evaluación parcial no allibera materia, pero la nota obtenida hace media con el resto de las notas, suponiendo un 25% de la nota final, siempre que la nota obtenida en el examen final sea mayor o igual a 4.

El examen final supone el 60% de la nota final. Es necesario sacar un 4 en este examen para hacer media con las actividades de evaluación continuada y el parcial.

En la recuperación, se tendrán en cuenta las notas de las prácticas (15%) y el examen valdrá el 85% de la nota final.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se considera como no presentado todo aquel estudiante que haya participado en menos del 50% de la evaluación de la asignatura.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Microeconomia