Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
(versió original en anglès) L'energia és la columna vertebral de les economies industrials, però també és un factor clau en els problemes ambientals. No obstant això, la producció i el consum d'energia té grans externalitats associades a ella, des de l'emissió de diòxid de carboni i altres contaminants de l'aire a les implicacions de seguretat nacional a causa de la distribució desigual dels recursos de combustibles fòssils a tot el món. L'equilibri entre els beneficis i costos de l'ús de l'energia és un dels reptes més importants que enfronta el món d'avui i en el futur previsible. Aquest curs està dissenyat per donar-li una comprensió de com funcionen els mercats de l'energia i els mercats secundaris que s'han desenvolupat que s'entrellaça amb els mercats de l'energia primària. S'examina la teoria econòmica, les perspectives empíriques, i l'economia política de l'oferta i la demanda d'energia. Ens examinem el carbó, el petroli, el gas natural, i les indústries de l'energia elèctrica, amb un enfocament en la mercantilització, el canvi en el comportament de la indústria i l'organització basada en la regulació i la integració vertical amb el comportament i organització basada en el comerç i els mercats. Anem a examinar els determinants econòmics de l'estructura de la indústria, la política pública associada reptes associats amb aquestes estructures, i la forma adequada de la intervenció governamental en el mercat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NICOLAS MARIE MAURICE BOCCARD
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 12-13:30, dv 12-13:30 21

Competències

 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
 • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.

Continguts

1. Font d'Energia i demanda

          1.1. Usos finals de l'energia

          1.2. Història de l'ús de l'energia

          1.3. Intensitat energètica del PIB

2. Economia bàsica per a Mercats Energètics

          2.1. Demanda i Oferta

          2.2. Equilibri, Restriccions

          2.3. Monopoli, Monopsoni

          2.4. Càrtel i colusió

3. Mercats de Combustibles Fòssils

          3.1. Escassetat de preus: model de Hotelling

          3.2. Carbó, Petroli, Gas, Energia Nuclear

          3.3. “Maledicció" dels recursos

          3.4. Preus a llarg termini, Impacte sobre el creixement

4. Externalitats i Polítiques Públiques

          4.1. Contaminació i Canvi Climàtic

          4.2. Eficiència Energètica, Subsidis, Impostos

5. Electricitat

          5.1. Teoria de l’Equilibri Electric

          5.2. Fonts d'electricitat contaminants i renovables

          5.3. Mercats Espanyol i Europeu

          5.4. Mercats d’emissió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 43 87 130
Lectura / comentari de textos 2 13 15
Total 45 100 145

Bibliografia

 • repertori de lectures per a l'assignatura. Recuperat , a http://db.tt/J6TBpCyf
 • Daniel Kirschen, Goran Strbac (2005). Fundamentals of power system economics. Wiley. Catàleg
 • Europe's energy position : markets & supply (2010 ). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Catàleg
 • World energy outlook (1998 ). Paris: OECD Publications. Catàleg
 • Nicolas Boccard (2010). Industrial Organization, a Contract Based approach. . Recuperat , a http://nboccard.wordpress.com/ Catàleg
 • Stoft, Steven (cop. 2002 ). Power system economics : designing markets for electricity . New York: IEEE Press :Wiley-Interscience. Catàleg
 • Carlton, Dennis W (cop. 2005 ). Modern industrial organization (4th ed. International ed.). Boston: Pearson/Addison Wesley. Catàleg
 • Jeffrey M. Perloff (2001). Microeconomics (2ª). Boston: Addison-Wesley. Catàleg
 • Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2001). Microeconomía (5ª). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Varian, Hal R (2010 ). Intermediate microeconomics : a modern approach (8th ed.). New York: W.W. Norton & Co.. Catàleg
 • Hal R. Varian (1998). Microeconomía intermedia : un enfoque actual (4ª). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Hal R. Varian (1992). Análisis microeconómico (3ª). Barcelona: Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Síntesi d'una lectura (Avaluacio 1) Síntesi d'una lectura 20
Exercici resolt (Avaluacio 2) realització d'un full de càlcul Excel sobre un tema energètic 20
Assaig (Avaluacio 3) Assaig escrit sobre un tema energètic 20
Examen teòric i pràctic (Avaluació 4) Examen teòric i pràctic 40

Qualificació

La nota de l'assignatura és la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les 3 activitats d'avaluació.

Les avaluacions # 1 i # 2 no seran recuperables. La Avaluació # 3 és sempre recuperable. Es farà a la data prevista per el calendari oficial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com "No presentat" quan no s'hagi comparegut ni l'Avaluació # 3 ni a la seva recuperació.

Observacions

Prerrequisits: Domini dels temes de microeconomia de l'assignatura Introducció a l'Economia i de la part de càlcul de l'assignatura Matemàtiques per a l'Economia I.