Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a l'enginyeria biomèdica centrada en la resolució dels problemes concrets d'enginyeria que es plantegen a l'àmbit de la medicina. Conèixer les seves aplicacions en el món sanitari tant des d’un punt de vista assistencial, recerca i innovació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADRIA PARCERISAS ALBES  / CHARRISE MARY RAMKISSOON  / JOSE VEHI CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup ET

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADRIA PARCERISAS ALBES  / CHARRISE MARY RAMKISSOON  / JOSE VEHI CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB06 Coneixement, administració i manteniment de sistemes, dispositius i serveis biomèdics
 • CB08 Recollir, seleccionar i organitzar informació de manera eficaç
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES6 Especificar, dissenyar, construir i seleccionar sistemes electrònics i instruments per a la pràctica biomèdica
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES8 Especificar, dissenyar i avaluar dispositius i aplicacions informàtica per a teràpies biomèdiques
 • CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut

Continguts

1. Introducció a l'enginyeria biomèdica

          1.1. Què és la Enginyeria biomèdica?

          1.2. HIstòria de l'Enginyeria biomèdica

          1.3. Context laboral de l'Enginyer Biomèdic

2. Fonaments d'Enginyeria Biomèdica

          2.1. Sistemes fisiològics

          2.2. Biomecànica

          2.3. Biomaterials

          2.4. Fenòmens bioelèctrics

3. Dispositius i sistemes mèdics

          3.1. Sensors biomèdics

          3.2. Instrumentació mèdica i dispositius

          3.3. Enginyeria de la rehabilitació

          3.4. Enginyeria Clínica

4. Imatge i Informàtica

          4.1. Imatge mèdica

          4.2. Informàtica Mèdica

5. Enginyeria molecular, cel·lular i de teixits

          5.1. Modelització fisiològica

          5.2. Enginyeria de teixits

          5.3. Òrgans artificials

          5.4. Sistemes de liurament de fàrmacs

          5.5. Medicina personalitzada

6. Desenvolupament de projectes biomèdics

          6.1. El procés de desenvolupament i innovació en enginyeria biomèdica

          6.2. Aspectes étics i legals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 5 17
Classes pràctiques 10 10 20
Elaboració de treballs 4 16 20
Exposició dels estudiants 2 8 10
Prova d'avaluació 2 6 8
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Enderle, John D. and Bronzino Joseph D. (2012). Introduction to BIomedical Engineering (tercera). Academic Press. Catàleg
 • Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson (2015). The biomedical Engineering Handbook (quarta). CRC Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
LABORATORI Caldrà presentar un informe de les pràctiques i, en alguns casos, la preparació previa. La nota serà individual a partir d'una prova d'avaluació. 30
TREBALL EXPLORATORI El treball consistirà en l'estudi d'un tecnologia i la seva presentació a classe.
La presentació caldrà ser lliurada a través del Moodle el dia abans de la seva presentació a classe com a molt tard. Si no es lliura a temps es considerarà no presentat
20
TREBALL DE SINTESI El treball consistirà en la el·laboració d'un estudi en profunditat, a partir del treball exploratori, d'una tecnología molt específica i una proposta de possibles millores o noves aplicacions de la tecnologia.

El treball es lliurarà en format article IEEE de 4 planes. Caldrà ser lliurat en data a travès de la plataforma Moodle. Treballs fóra de termini no seràn admesos.

L'avaluació serà a partir de l'article (50%, en grup) i d'un qüestionari individual (50%)
30
PÒSTER SESSION El treball de síntesi es presentarà en format pòster. Es faràn preguntes individualment als membres de l'equip. 20

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant l'avaluació continuada d'acord amb els percentatges corresponents a cada activitat avaluable

El lliurament de treballs o informes es farà UNICAMENT a través de la plataforma Moodle en els terminis establerts. NO s'acceptaràn lliuraments per correu electròmic o qualsevol altre mitjà diferent de Moodle.

Qualsevol treball o informe no lliurat a temps es considerarà NO PRESENTAT i valdrà zero en la qualificació final.

* Totes les activitats son no recuperables

CAL OBTENIR UNA QUALIFICACIÓ FINAL IGUAL O SUPERIOR A 5.0 PER APROVAR L'ASSIGNATURA.