Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La cultura visual és entesa com a un camp disciplinar específic per analitzar i interpretar la cultura comtemporànea alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la neurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimensió de la imatge.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CB04 - Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge , i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 - Treballar en equip
 • CT05 - Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE46 - Observar, analitzar i conèixer el sistema de mitjans de comunicació social
 • CE47 - Comprendre i explorar les diferents disciplines que intervenen en la cultura actual marcada per l'hegemonia de la imatge audiovisual

Continguts

1. Els mitjans de comunicació de masses. Teoria de la comunicació. Teoria de la imatge. Cultura visual i videojoc.

2. Estils visuals i universos estètics. Referents estètics en la creació dels mons, dels entorns i dels personatges del videojoc. Els mitjans de comunicació de masses, el còmic, la il.lustració, la pintura, el disseny gràfic, el cinema, les arts digitals, el mapping i el videoart.

3. La indústria del videojoc. Les indústries de la cultura. La digitalització com a projecte socioeconòmic. Les pantalles audiovisuals. Producció, distribució i consum del videojoc en l'era digital.

4. Creativitat i disseny de videojocs. Processos creatius i tècniques creatives.

5. Llenguatges visuals i elements estètics als videojocs. Sintaxi visual. El concept art.

6. Eines de difusió per a professionals de la imatge digital. Plataformes de difusió del producte videojoc. Els portafolis digitals, les xarxes socials, els blogs, steam, store. Mitjans de comunicació especialitzats en videojocs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 8 17
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 10 0 10
Classes pràctiques 19 8 27
Elaboració de treballs 6 7 13
Exposició dels estudiants 4 0 4
Lectura / comentari de textos 1 15 16
Prova d'avaluació 2 10 12
Tutories 2 0 2
Visionat/audició de documents 7 7 14
Total 60 65 125

Bibliografia

 • González, Daniel (2014). Arte de videojuegos. Da forma a tus sueños. Madrid: RA-MA. Catàleg
 • Heller, Eva (2004 ). Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Koyama-Richard, Brigitte (2007). Mil años de manga. Paris: Electa.
 • Manovich, Lev. Software takes command [: extending the language of new media] . . Catàleg
 • Manovich, Lev (cop. 2005 ). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • López Redondo, Isaac (2014). ¿Qué es un videojuego? Claves para entender el mayor fenómeno cultural del siglo. Sevilla: Ediciones Arcade. Catàleg
 • Lull, James (2009 ). Medios, comunicación, cultura : aproximación global (2ª ed.). Madrid: Amorrortu. Catàleg
 • Lupton, Ellen (cop. 2012 ). Intuición, acción, creación : graphic design thinking . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Montero Plata, Laura (2012). El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Tebeos Dolment Editorial.
 • Root-Bernstein, Robert (2002 ). El Secreto de la creatividad . Barcelona: Kairós. Catàleg
 • Solarski, Chris (2012). Drawing Basics and Videogame Art.. New York: Watson Guptill Publications.
 • Stoneham, Bill (2012). Arte fantástico para videojuegos. Barcelona: Norma.
 • Wiedemann, Julius (2010). Illustration Now!. Taschen. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi dels elements de la imatge en els videojocs i en els mitjans de comunicació. Anàlisi del context i els agents de la indústria dels videojocs.
Aquesta nota s'obté de les notes de les pràctiques efectuades a l'aula i fora de l'aula relacionades amb l'anàlisi d'elements visuals dels videojocs. 25
Creació de continguts relacionats amb els videojocs i la cultura visual. Elaboració d'un sketchbook. Aquesta nota s'obté de les notes de les pràctiques efectuades a l'aula i fora de l'aula relacionades amb la creació d'elements visuals dels videojocs. 25
Examen Valoració del grau d'assimilació de continguts obtinguts a classe i amb les lectures proposades al llarg del quatrimestre. Es valorarà també el nivell d'expressió escrita. Cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 per poder fer promig amb la resta de notes. Si no es supera aquesta nota (4) la nota obtinguda serà la nota de l'examen. 25
Lectures. Teoria sobre comunicació de masses, mitjans de comunicació i cultura visual. Comentari de text sobre lectures proposades. 25

Qualificació

Els criteris de qualificació es concretaran per a cada activitat en funció dels objectius d'aprenentatge.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha presentat cap de les activitats d'avaluació o a l'estudiant que, malgrat tenir algunes pràctiques presentades, no es presenta a l'examen de l'assignatura.