Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aquesta assignatura pretén entendre el desenvolupament i el creixement de la ciutat i el territori respecte a l’ impacte del turisme, como activitat actualment egenomica que té ample repercussions en les politiques urbanes, territorials, socials, comerciales.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

  • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
  • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
  • CE03 Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
  • CE23 Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes; Els fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

Continguts

1. Presentació, introducció i organització del curs. La forma real i el imaginari urbà en la ciutat del s.XIX

2. La ciutat tradicional en el s.XIX

3. Primeres transformacions del interior de la ciutat

4. Espais de nova creació dins la ciutat tradicional

5. Ocupació urbana de l'entorn de l'entorn de la ciutat tradicional

6. La ciutat i l'ordenacio del gran territori

7. Relacions formals i culturals entre la ciutat del s.XIX i la ciutat del s.XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27 50 77
Classes expositives 14 7 21
Lectura / comentari de textos 1 10 11
Sortida de camp 8 8 16
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Collins, George R (1980 ). Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno . Barcelona [etc.]: Gili. Catàleg
  • Collins, George R (1980 ). Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno . Barcelona [etc.]: Gili. Catàleg
  • Le Corbusier (1989 ). Principios de urbanismo : La Carta de Atenas . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposiciò d'un lactura o un cas d'exemple als companys a classe o al sortida S'avaluarà la capacitat argumental i la correcta cerca d'informacions. Activitat no recuperable 10
Elaboraciò analisi d'un centre urbà segons el criteris pactats en classe Es valorarà positivament la presentació del treball en les dates fixades prèviament.
S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
L'activitat no és recuperable
35
Realització i exposició activitats S’avaluarà sigui la completesa del treball que la presentació formal 45
Participaciò a classe S'avaluarà la participaciò activa a les activitats sugerides. 10

Qualificació

L'assignatura té aspectes complementaris de teoria i pràctica . Al llarg de tot el curs s'impartiran a l'aula a partir de l'observació constant de material gràfic (cartografia, plantes, alçats, restitucions, fotografies..) cosa que exigeix la presència freqüent dels alumnes, un fet que es tindrà en compte de cara a l'avaluació final. Altrament, hi haurà com a màxim dues sortides que serviran per conprovar el tema d'estudi. Paral·lelament caldrà realitzar, individualment o en grup , un treball sobre un tema pactat relacionat amb l'assignatura.
No es pot passar l'assignatura si no s'entrega el treball el dia convenut.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No lliurar el treball el dia pactat serà considerat no presentat.
Totes les activitas són no recuperables

Observacions

A classe es donerà la bibliografia completa.