Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marisa Garcia Vergara
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE17 Coneixement adequat de: Les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics
 • CE18 Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura; Els mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia

Continguts

1. Introducció. Arquitectura: definicions i conceptes.

2. Arquitectura i espai. Les diferents concepcions de l'espai al llarg de la història i la seva forma arquitectònica: el volum aïllat antic, l'especialitat interior romana, l'espai en moviment medieval, l'espai perspectiu del renaixement, l'espai-temps i la fluïdesa espacial moderna. Diferències entre l'experiència viscuda de l'espai i la seva concepció geomètrica.

3. Arquitectura i art. L'arquitectura forma part d'una tradició mil·lenària que la defineix com una de les arts. Plantejar la qüestió de fins a quin punt es pot considerar l'arquitectura com a art. Quina diferència hi ha entre l'edifici funcional i l'edifici com a obra d'art objecte d'experiències estètiques. La qüestió de l'ornament. La influència de les avantguardes històriques en l'arquitectura. Diferència entre estètica i poètica.

4. Arquitectura i tècnica. No es tracta d'explicar la història de la tècnica de la construcció, sinó de comprendre el significat tradicional de la tècnica artesana (téchne) i el del nou concepte modern de tecnologia. El debat a l'inici del segle XX entre l'artesania i el nou paradigma de la màquina. Crítica al mite del progrés.

5. Arquitectura i ciutat. Concepcions de la ciutat. La inauguració de la ciutat: mundus, templum. La ciutat antiga: centre i límit. L'espai públic de la ciutat barroca: places i avingudes. La ciutat industrial del XIX. El debat entre Ciutat moderna vs. Ciutat antiga del segle XX. La recuperació de la ciutat antiga.

6. Arquitectura i naturalesa. Veure les diferents maneres en les quals es dóna forma a la naturalesa: classicisme i pintoresquisme. Exemplificar-ho en diferents arquitectures: el temps grec en el paisatge, l'escenografia paisatgística de l'Acròpoli i en l'hel·lenisme, els jardins barrocs francesos i anglesos i la naturalesa artificial moderna.

7. Arquitectura i habitatge. El concepte d'habitar al llarg dels segles. De la casa pati a la unitat de producció artesanal. La irrupció de les grans metròpolis. Bulevards, redents, siedlungens i clusters com a paradigmes del present actual. El problema de les societats post metropolitanes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 1,00 0 3,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 1,00 2,00 2,00 5,00
Prova d'avaluació 2,00 12,00 0 14,00
Sessió expositiva 12,00 8,00 0 20,00
Sessió participativa 6,00 10,00 0 16,00
Sessió pràctica 6,00 8,00 0 14,00
Tutories de grup 1,00 1,00 1,00 3,00
Total 30,00 42,00 3,00 75

Bibliografia

 • Le Corbusier (1978 ). Hacia una arquitectura (2ª ed.). Barcelona: Apóstrofe. Catàleg
 • Talamona, Marida (cop. 2012 ). L'Italia di Le Corbusier . Roma: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Catàleg
 • Germann, Georg (cop. 1991 ). Vitruve et le vitruvianisme : introduction a l'histoire de la théorie architecturale . Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romande. Catàleg
 • Zevi, Bruno (1976 ). Saber ver la arquitectura : ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura . Barcelona: Poseidon. Catàleg
 • Giedion, S.|q(Sigfried) (cop. 2009 ). Espacio, tiempo y arquitectura : origen y desarrollo de una nueva tradición (Ed. definitiva). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1992 ). Historia del arte (15ª ed. , rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Norberg-Schulz, Christian (1999 ). Arquitectura occidental : la arquitectura como historia de formas significativas . México [D.F.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Norberg-Schulz, Christian (1998 ). Intenciones en arquitectura (2a ed). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Summerson, John (1984 ). El Lenguaje clásico de la arquitectura : de L.B. Alberti a Le Corbusier (5a ed. ampl.). Barcelona: GG. Catàleg
 • Vidler, Anthony (cop. 2011 ). Historias del presente inmediato : la invención del movimiento moderno arquitectónico . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo. (1987). Historia de la arquitectura moderna (6ª ed. ampliada). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives de 1h.
L'estudiant intervindrà activament en el debat i anàlisi de textos i de casos d'estudi.
S'avaluarà la intervenció a l'anàlisi de textos i casos d'estudi. Es valorarà la participació activa a classe, la capacitat de síntesis i crítica de cada estudiant. Avaluació continuada que comptarà en la nota final. 10 No
Classes de pràctiques de 2 h. Exposició i correcció de treballs pràctiques tutoritzats.
Es valorarà la presentació puntual dels treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció de l'anàlisi i la seva coherència formal. 40 No
Examen de preguntes relacionades amb els continguts teòrics i pràctics impartits durant el curs des del primer fins al darrer dia del curs lectiu, aixís com els continguts de les lectures obligatories. Prova de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 50 No

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes:
NFA = Nota examen (NE 50%) + Nota Participació a classe (NPC 10%) + Nota Treballs Pràctics(NTP 40%)


1- Examen: 50%.
Examen escrit i/o oral amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà: Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.
.Prova presencial que fa promedi amb altres activitats d'avaluació.
.Per tal de fer promedi totes les activitats s'han d'aprovar amb una nota de 5 pts / 10.
.L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades, si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

2- Treballs Pràctics. 40%
Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Treball de recerca tutoritzat a l'aula realitzat en grup.
Es valorarà: Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa. Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos.

. Proves d'Avaluació continuada i Aprenentatge basat en problemes. Proves curtes de diverses tipologies: qüestionaris escrits i qüestionaris virtuals, treballs d'anàlisis gràfics i textuals interpretatius i proves orals grupals i individuals.
La no realització de les PACs comportarà una penalització proporcional al percentatge de ponderació de cada prova.

3- Participació a classe i presentació grupal de treballs d'anàlisi: 10 %.
Es valorarà l'anàlisi i la cerca d'informació, la presentació i la participació activa de l'estudiant a classe, la intervenció a l'anàlisi d' exemples i al debat i comentari de textos a l'aula.

.Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

.Les pràctiques d'aula no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, i a la no realització de l'examen.
Haver realitzat entregues parcials o no haver realitzat l'examen final no equival a No Presentat. Amb una sola qüalificació en qualsevol de les activitats d'avaluació ja es considera com a presentat.
L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Avaluació única:
L'estudiant pot optar per fer un examen final únic.
L'examen final constarà de 2 proves presencials: una prova escrita i una prova oral, i un treball escrit individual sobre un tema desenvolupat al curs.
Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. Prova oral: capacitat de síntesi, capacitat de comunicació d'idees complexes, aplicació dels conceptes i rigor crític.
S'avaluen les competències següents:
-coneixement dels continguts teòrics i pràctics.
-capacitat de síntesis i de judici crític.
-capacitat d'aplicació i comunicació dels coneixements adquirits.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0


Tutoria

Tutories presencials (individuals i grupals). Dins horari de classe: a l'aula dins horari de pràctiques; fora d'horari de classe: dins horaris establerts de consultes, pervia concertació per mail o moodle.
Tutories virtuals: individuals i grupals: previa concertació de data i hora per correu electrònic per part dels estudiants.
Comunicación per correu electrònic, moodle i forum moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vies de comunicació amb els estudiants matriculats:
1-Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura
2-Correu electrònic institucional
3- Vídeo conferències B.Col.laborate institucional

Observacions

ES IMPORTANT MATRICULAR EL CURS CONJUNTAMENT AMB L'ASSIGNATURA Història de l'Art i l'Arquitectura 1. Els continguts i l'avaluació es plantejant en continuitat entre totes dues assignatures.

El curs es basa en metodologia B-Learning, combina sessions amb tècniques docents diverses: sessions teòriques magistrals (SM) i sessions participatives a l’aula amb professor. Sessions pràctiques (SP) a l’aula i sessions de tutorització del treball de recerca dels estudiants (TR). A més, sessions de MFT (micro flip teaching, classe inversa o aula invertida) amb treball autònom de l’estudiant en connexió amb activitats a l’aula.

Assignatures recomanades

 • Història de l'art i l'arquitectura 1

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Tutories via Moodle, Forum d'avisos i notícies de l'assignatura, correu electrónic institucional i plataforma virtual Meet.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.