Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny de nous productes. Ingredients i formulació. Interaccions entre ingredients (incompatibilitats i sinergies). Substitució d'ingredients convencionals. Industrialització
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD DAVILA RIBOT
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CE21 Ser capaç de formular aliments destinats a diferents sectors de població, en base a criteris ètics, socioculturals i / o tradicionals, i d'alimentació saludable.
 • CE25 Avaluar el potencial tecnofuncional i/o biofuncional de nous ingredients i coadjuvants alimentaris i utilitzar-los per formular aliments.
 • CE27 Desenvolupar un perfil professional amb capacitat crítica, creativa i emprenedora

Continguts

1. Diagnosi de la situació

          1.1. Descripció inicial

          1.2. Anàlisi de mercat

          1.3. Anàlisi DAFO

2. Marketing

          2.1. Marketing estratègic

          2.2. Propostes

3. Assajos

          3.1. Conceptes bàsics estadístics

          3.2. Dissseny experimental

          3.3. Anàlisi de resultats

4. Packaging

          4.1. Estudi del packaging

          4.2. Aspectes industrials

          4.3. Disseny i branding

5. Estudi de costos

          5.1. Mètodes de càlcul

          5.2. Evolució dels costos

6. Comercialització

          6.1. Conceptes comercials

          6.2. Marketing d'acció

7. Industrialització

          7.1. Recursos i proveïment

          7.2. Execució

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 14 24
Classes participatives 22 22 44
Classes pràctiques 2 2 4
Elaboració de treballs 4 30 34
Exposició dels estudiants 8 8 16
Sortida de camp 4 0 4
Total 50 76 126

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resolució de casos pràctics: exemples reals de productes de mercat Lliurament propostes de cada exercici.
  Exercici 1: presentació comparativa de dos productes.
  Exercici 2: proposta d’innovació de producte.
  Exercici 3: investigació de packaging.
  15
  Pràctica d'aula: estudi de costos Participació i lliurament de l’exercici 4: estudi de costos 5
  Treball pràctic Lliurament del treball per escrit (activitat no recuperable) 50
  Exposició treball Realització de l’exposició (no recuperable) 30

  Qualificació

  La nota final de l’assignatura (NFA) s’obté a partir de la suma dels quatre exercicis pràctics realitzats a classe (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) + l’avaluació del treball pràctic escrit (5) + l’exposició oral del treball pràctic (3).
  Els requeriments mínims per superar l’assignatura és obtenir una nota mínima NFA de 5 (sobre 10).
  Les sessions de pràctiques i els exercicis no són recuperables.
  Els treballs entregats fora de termini rebran una qualificació de 0 i no es podran recuperar.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de "No Presentat" si no lliura el treball pràctic.