Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Epidemiologia nutricional. Mètodes d'avaluació de la ingesta en individus i poblacions. Estudis poblacionals de consum d'aliments. Reaccions adverses a aliments (al·lèrgies, intoleràncies i celiaquia). Productes dietètics especials.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / MARIA SILVIA MAURI ROCA  / DAVID PÉREZ ASENSIO  / CRISTINA PLANELLA FARRUGIA  / NURIA PONS PORTAS  / WIFREDO RICART ENGEL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CE18 Avaluar dietes tenint en compte els factors nutricionals i dietètics que afecten la salut.
 • CE21 Ser capaç de formular aliments destinats a diferents sectors de població, en base a criteris ètics, socioculturals i / o tradicionals, i d'alimentació saludable.

Continguts

1. Alimentació en la prevenció i tractament de la malaltia cardiovascular

          1.1. Obesitat

          1.2. DM2

          1.3. Dislipèmia i HTA

          1.4. Microbiota intestinal

          1.5. Cirurgia bariàtrica

2. Alimentació en la prevenció i tractament del càncer

          2.1. Alimentació en el càncer

          2.2. Salut bucodental, disgèusia, xerostomia, mucositis, disfàgia

3. Altres malalties amb implicacions nutricionals

          3.1. Al·lèrgia i intolerància alimentària: lactosa, fructosa, gluten, proteïna llet vaca

          3.2. Malalties de l’aparell digestiu: cremor, diarrea, estrenyiment, flatulència

          3.3. Trastorns del comportament alimentari

          3.4. Altres malalties: patologia respiratòria, HIV, malaltia renal, hepàtica

4. Alimentació alternativa

          4.1. Alimentació vegetariana, macrobiòtica, paleodieta

5. Nutrició artificial

          5.1. Nutrició enteral: mòduls, suplements nutricionals, NE completa

          5.2. Nutrició parenteral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 32 25 57
Classes participatives 15 15 30
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 50 75 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes teòriques Es valora l'assistència a classe (es passa llista). Presencial, no recuperable 10
  Classes pràctiques Defensa oral o escrita de treball problemes pràctiques. Presencial, no recuperable 35
  Examen de resposta d’elecció múltiple. Presencial i no recuperable Es valoraran les respostes encertades de l'estudiant 55

  Qualificació

  Es valoren l'actitud constructiva, l'interès demostrat, així com els continguts adquirits i la capacitat de correlacionar-los.
  En els treballs i informes es valora, a més del contingut la forma i la correcció en l'expressió oral i escrita.
  Es fa avaluació continuada, per tant cap de les activitats d'avaluació és recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No assistir a les sessions de pràctiques, no realitzar el treball de pràctiques o l'examen serà considerat com a no presentat

  Assignatures recomanades

  • Biologia
  • Bioquímica
  • Bioquímica dels aliments
  • Dietètica i alimentació
  • Nutrició humana