Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGIO HERRAIZ JARAMILLO  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CE24 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques d'alta tensió.
 • CE26 Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions

Continguts

1. Model del generador

          1.1. Model en règim permanent

          1.2. Potència subministrada pel generador

          1.3. Generador connectat a un nus de potència infinita

2. Control de freqüència i tensions

          2.1. Control primari

          2.2. Control secundari

          2.3. Control terciari

3. Operació del sistema (generació)

          3.1. Despatx econòmic

          3.2. Programació horària

          3.3. Mercats d'energia elèctrica

4. Estabilitat d'angle i tensió

          4.1. Estabilitat transitòria

          4.2. Model simplificat de la màquina síncrona

          4.3. Equació d'oscil·lació

          4.4. Criteri d'igualdat d'àrees

          4.5. Estabilitat de tensions

5. Anàlisi de contingències

          5.1. Estats del sistema elèctric

          5.2. Anàlisi de contingències basat en factors de distribució

          5.3. Anàlisi de contingències basat en flux de càrregues

6. Proteccions de xarxes elèctriques

7. Càlcul i dimensionament de línies elèctriques

          7.1. Reglament elèctric d'alta tensió

          7.2. Càlcul elèctric

          7.3. Càlcul mecànic

          7.4. Línies subterrànies

8. Impacte ambiental i social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4 8 12
Resolució d'exercicis 20 25 45
Sessió expositiva 36 42 78
Sessió participativa 20 45 65
Total 80 120 200

Bibliografia

 • Barrero, Fermín (2004). Sistemas de energía eléctrica. Thomson. Catàleg
 • Kothari, D.P (cop. 2008 ). Sistemas eléctricos de potencia (3ª ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Stevenson, William D (1988 ). Análisis de sistemas eléctricos de potencia (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gómez Expósito, Antonio (cop. 2009 ). Electric energy systems : analysis and operation . Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Ramírez Rosado, Ignacio J. (cop. 2007 ). Problemas resueltos de sistemas de energía eléctrica . Madrid: Thomson. Catàleg
 • RLAT : Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, Instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y Guía técnica de aplicación: guía LAT-05 : Real Decreto 223 (cop. 2011 ) (2ª ed. [act.]). Madrid: Garceta. Catàleg
 • Simón Comín, Pascual (2011 ). Cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión : aplicación al Reglamento de Líneas de Alta Tensión (RLAT) : real decreto 223. Madrid: Garceta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques 1) Treball de càlcul de línies elèctriques (12,5%).

2) Informes de pràctiques de simulació de sistemes elèctrics (12,5%).
25
Proves d'avaluació continuada (PAC) Tres PAC durant el curs (25% + 25% + 25%).
Preguntes teòriques i resolució de problemes.
75

Qualificació

La nota final, NF, de l'assignatura es calcularà a partir de la següent expressió:

NF = 0.75*NPAC + 0.25*NPract

on:

(1) NPAC: Proves d'avaluació continuada

Durant el curs es realitzaran tre proves d'avaluació continuada escrites.

Les tres proves constaran de preguntes teòriques i problemes.

NPAC és el promig de les notes obtingudes a les tres proves.

AQUESTA ACTIVITAT ÉS RECUPERABLE

(2) NPrac: Activitats corresponents a les sessions pràctiques

Aquesta nota s'obté de la realització de dos tipus d'activitats amb la següent ponderació:

(2a) Treball de càlcul de línies elèctriques (50%).
(2b) Informes de pràctiques de simulació (50%)

AQUESTES ACTIVITATS NO SÓN RECUPERABLES.

Per aprovar l'assignatura, la nota de cada una de les proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 4.

No s'acceptarà el lliurament de tasques fora de termini.

La nota d'una tasca entregada fora de termini serà de 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es farà constar una qualificació de "No Presentat" si no es realitza cap activitat d'avaluació continuada a partir de l'1 de novembre.

Assignatures recomanades

 • Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria
 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Sistemes elèctrics de potència I
 • Teoria de circuits