Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la robòtica des d'un punt de vista de la seva programació i el seu anàlisi cinemàtic. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica d'un manipulador. Programació i simulació de robots. Control i generació de trajectòries.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO RIDAO RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT06 Dissenyar propostes creatives
  • CO01 Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.

Continguts

1. Introducció

2. Sistemes de coordenades

3. Cinemàtica

4. Control de Trajectòries

5. Programació de robots

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 12 36
Classes pràctiques 12 25 37
Prova d'avaluació 3 12 15
Resolució d'exercicis 4 8 12
Treball en equip 3 20 23
Total 46 77 123

Bibliografia

  • Corke, Peter I (2011 ). Robotics, vision and control : fundamental algorithms in Matlab . New York: Springer. Catàleg
  • Barrientos, Antonio (cop. 2007 ). Fundamentos de robótica (2a ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Craig, John J (cop. 2005 ). Introduction to robotics : mechanics and control (3rd ed.). Upper Saddle Hall: Pearson Educacion Internacional. Catàleg
  • Schilling, Robert J (cop. 1990 ). Fundamentals of robotics : analysis and control . Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis Es proposaran exercicis al final de les sessions de teoria. S'hauran d'entregar abans de la següent sessió, moment en que es resoldran. S'avaluarà la entrega i resultat dels exercicis. Activitat no recuperable. 10
Pràctica Pick& Place Es valorarà la actitud en el laboratori, el treball realitzat i l'informe presentat. Activitat no recuperable. 17,5
Pràctica Assemblatge Es valorarà la actitud en el laboratori, el treball realitzat així com l'informe presentat. Activitat no recuperable. 17,5
Examen Final de Curs Es valorarà la correcta resolució dels exercicis proposats. L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 35
Treball Treball pràctic sobre la simulació o programació d'un robot. Es realitzarà amb grups d'estudiants. 20

Qualificació

La qualificació final s'obté a partir de 3 notes:
35% - Examen Final de Curs (obligatori, nota >=5)
20% - Treball en grups
35% - Pràctiques
10% - Exercicis

L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Només es podrà accedir a la recuperació en cas d'obtenir una nota entre 3 i 5.

El treball no és recuperable. Cal entregar els documents i fer les activitats proposades. Es realitza amb grups d'estudiants.

Les pràctiques no són recuperables. Cal entregar-les en el període establert, en cas contrari seran avaluades amb un 0. La no assistència a les classes de pràctiques comportarà de la mateixa manera una nota de 0.

Els exercicis proposats a classe no són recuperables. S'avaluaran amb un 0 en cas de no ésser entregats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no te nota d'examen o de pràctiques, es considerarà que no s'ha presentat i serà avaluat amb aquest qualificatiu.

Observacions

L'assignatura té per objectiu introduir l’estudiant en el món de la robòtica industrial, proporcionant els fonaments necessaris per entendre què és un robot, per a què serveix (àrees d’aplicació) i quin és el seu principi de funcionament. Considerem important presentar un punt de vista global, que permeti a l’estudiant conèixer la gran complexitat d’un sistema robòtic actual així com la seva programació. Caldrà aprendre el llenguatge de programació del robot.

Es potenciarà l'ús de l'anglès, sobretot a nivell de lectura.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de matemàtiques 1
  • Fonaments de matemàtiques 2
  • Informàtica