Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup MJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració de estratègies per a millorar-les
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposa noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CPFC Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional on es sintentitzin i s'integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Continguts

1. Teniu disponible la informació i les presentacions al moodle de l'assignatura

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 300 75 375
Total 300 75 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  defensa i memòria 100 100

  Qualificació

  Criteris d’avaluació:

  El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l’estudiant, el contingut i el nivell del projecte. El tribunal valorarà l’adequació als objectius, la claredat i estructuració, l’adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l’exposició i la demostració de coneixements.

  Criteris de qualificació:

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa amb un informe motivat de la qualificació efectuada. Aquesta nota correspondrà a una ponderació entre la valoració del tribunal i la del director del projecte. El tribunal qualifica el contingut, forma i defensa del projecte puntuant diferents ítems amb qualificació baixa, correcte o molt bona. D’altra banda, el director qualifica la capacitat de l’estudiant, l’avaluació del treball i els documents presentats puntuant diferents ítems amb qualificació nul·la, baixa, mitja, alta o molt alta.
  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.