Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO CASTRO VILLEGAS  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / MARTA FORT MASDEVALL  / JAUME RIGAU VILALTA  / JOAN ANTONI SELLARÈS CHIVA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO CASTRO VILLEGAS  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / MARTA FORT MASDEVALL  / JAUME RIGAU VILALTA  / JOAN ANTONI SELLARÈS CHIVA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
  • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE01 - Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors , els sistemes operatius , les bases de dades i , en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria
  • CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
  • CFB3 Capacitat per comprendre i dominar els concepte bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractaments automàtic de la informació a través de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria
  • CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  • CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
  • CE16 - Capacitat per acomprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta , lògica , algorítmica i complexitat computacional , i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

Continguts

1. Introducció

          1.1. Introducció a la computació

          1.2. Conceptes bàsics d'algorísmica

2. Tipus elementals de dades i estructures algorísmiques bàsiques

          2.1. Variables, tipus i expressions

          2.2. Assignació, entrada i sortida

          2.3. Estructures algorísmiques: seqüencial, alternativa i iterativa

          2.4. Disseny iteratiu

3. Accions i funcions

          3.1. Disseny descendent

          3.2. Accions i funcions. Pas de paràmetres

          3.3. Especificació amb precondició i postcondició

4. Seqüències

          4.1. Definició de seqüència i operacions bàsiques

          4.2. Algorismes amb seqüències

          4.3. Fitxers seqüencials

5. Taules i tuples

          5.1. Definició de taula i operacions bàsiques

          5.2. Algorismes amb taules

          5.3. Algorismes bàsiques de cerca i ordenació

          5.4. Definició i ús de tuples

6. Eficiència

          6.1. Concepte

          6.2. Mesures asimptòtiques

          6.3. Càlcul de l'eficiència d'un algorisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24 44 68
Classes participatives 43 51 94
Elaboració de treballs 2 32 34
Prova d'avaluació 8 0 8
Resolució d'exercicis 11 10 21
Total 88 137 225

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control 1 Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 2 i 3.
5
Control 2 Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 4 i 5.
7,5
Control 3 - Qüestions Exercicis que es realitzaran durant les hores de teoria. No recuperable. 7,5
Control 4 - Exercicis ACME Exercicis que es proposaran a les sessions de laboratori i que caldrà lliurar en el format i data que indiqui el professor. No recuperable. 10
Control 5 - Pràctica final Es proposa una aplicació que haurà de ser lliurada en el format i data que indiqui el professor. No recuperable. 10
Examen final Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 5/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota de l'Examen final és superior o igual a 5 sobre 10

Nota final = Control 1 (5%) + Control 2 (7,5%) + Control 3 (7,5%) + Control 4 (10%) + Control 5 (10%) + Examen final (60%),

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Control 1 (5%) + Control 2 (7,5%) + Control 3 (7,5%) + Control 4 (10%) + Control 5 (10%)+ Examen final (60%)).


Tothom qui hagi realitzat l'Examen final i que tingui la Nota final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació de l'Examen final durant el període establert en el calendari acadèmic. La nota obtinguda en el període de recuperació serà la definitiva de l'Examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet l'Examen final.