Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador.L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / MANUEL ALCALA VILAVELLA  / JOSE BELLVEHI CASADELLA  / XAVIER MIQUEL SERRA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CE02 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Continguts

1. BLOC NORMATIVA BÀSICA

          1.1. Formats, Casillers, Plegat UNE

          1.2. Classes de línies

          1.3. Escales Gràfiques

          1.4. Retolació

          1.5. Acotació formal

2. VISUALITZACIÓ DE VOLUMS

          2.1. Sistema Europeu

          2.2. Sistema Americà

3. NORMALITZACIÓ

          3.1. Seccions; abatudes i separades

          3.2. Talls; totals, al quadrant, parcials, per plans paral·lels, amb gir, desenvolupats

          3.3. Detalls ampliats

          3.4. Vistes locals

          3.5. Vistes parcials

          3.6. Vistes particulars

          3.7. Vistes auxiliars

          3.8. Vistes complementàries

          3.9. Convencionalismes

          3.10. Trencaments

          3.11. Acotació específica

4. BLOC DIBUIX EN PERSPECTIVA

          4.1. Perspectiva Cavallera

          4.2. Perspectiva Axonomètrica

          4.3. Dibuix Isomètric

5. MUNTATGES I ESPECEJAMENTS

          5.1. Interpretació i representació de rosques

          5.2. Iniciació al muntatge de conjunts

          5.3. Iniciació a l'especejament de conjunts

6. BLOC DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (CAD)

          6.1. Conceptes

          6.2. Metodologia de treball per assegurar la qualitat

          6.3. Dibuix 2D

          6.4. Dibuix 3D de cosos símples

          6.5. Normalització aplicada al DAO

7. BLOC DIBUIX DE CONSTRUCCIÓ

          7.1. Plànols que intervenen en la realitzaciód'un projecte

          7.2. Plànol de situació i emplaçament

          7.3. Plànol de distribució

          7.4. Plànol de cotes

          7.5. Plànol de coberta

          7.6. Plànol de secció

          7.7. Plànol de façanes

          7.8. Plànol d'estructura

          7.9. Plànol de fonaments

          7.10. Plànol d'instal·lacions

          7.11. Plànol de detalls constructius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 51 93 144
Resolució d'exercicis 2 4 6
Total 53 97 150

Bibliografia

 • Félez, Jesús (1999 ). Dibujo industrial (3ª ed. rev). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Leiceaga Baltar, Xoan A (1994 ). Normas básicas de dibujo técnico : clases de dibujos tecnicos, presentación de los dibujos, ... . Madrid: AENOR. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1991 ). Cortes, secciones y roturas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 2003 ). Croquización . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Revilla Blanco, Alberto (DL 1990 ). Acotación (Reedición). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Álvarez Bengoa, Víctor (DL 1997 ). Perspectiva : axonométrica y caballera . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Montaño La Cruz, Fernando (2010 ). AutoCAD 2010 . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Finkelstein, Ellen (cop. 2011 ). AutoCAD 2012 & AutoCAD LT 2012 bible . Indianapolis: Wiley. Catàleg
 • Montaño La Cruz, Fernando (cop. 2010 ). Manual avanzado de AutoCAD 2010 . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució volumètrica de peces Claredat i nivell d'acabats 5
Exercicis d'aula i fora d'aula de Normativa Acabats, solucions correctes, aplicació de normativa 35
Exercicis d'aula i fora d'aula de Perspectiva Acabats, visió espaial 20
Exercicis volums amb CAD Aplicació correcta de l'eina 20
Exercicis d'aula i fora d'aula de dibuix de Construcció Interpretació de plànols 20

Qualificació

La valoració de l'assignatura serà per avaluació continuada de cadascun dels blocs temàtics del programa, tenint en compte:
- Els exercicis pràctics que es desenvoluparan dins de l'aula.
- Els exercicis pràctics realitzats fora de l'horari lectiu i que s'hauran de presentar en les dates que s'indicaran.
- Les proves de control que es desenvoluparan de cada un dels blocs dins del període lectiu.

Els alumnes que no superin els nivells òptims per avaluació continuada tindran la opció d'un sol exàmen final de les diferents parts pendents en les dates de la convocatòria d'exàmens indicades per la Universitat, prèvia presentació dels exercicis proposats fora de l'horari lectiu. NO hi haurà examen de recuperació.

La qualificació final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les parts. No es farà aquesta mitjana si alguna de les parts te una qualificació inferior a 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Observacions

S'aconsella haver cursat dibuix a l'ensenyament secundari