Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi dels equipaments de control automatic de diferents variables en processos de producció. Modelització dinàmica de processos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL MUÑOZ FANDOS  / JAUME PINSACH BOADA  / CARLOS POZO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT04 Treballar en equip
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE14 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal · lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.
 • CEi24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal.lacions. Construccions agroindustrials. Gestió i aprofitament de residus.

Continguts

1. El control de processos i la seva història

2. Instrumentació en processos

3. Control de processos

4. Modelització del comportament dinàmic de processos

5. Anàlisi de la dinàmica de processos en el domini del temps

6. Control per realimentació: controladors PID

7. Control seqüencial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 7 14 21
Sessió expositiva 28 40 68
Sessió participativa 11 18 29
Sessió pràctica 10 18 28
Sortida de camp 4 0 4
Total 60 90 150

Bibliografia

 • creus sole, Antonio (1997). Instrumentació industrial (6a). Barcelona: Marcombo Boixareu. Catàleg
 • McFarlane, Ian (1997 ). La Automatización de la fabricación de alimentos y bebidas. Madrid: A. Madrid Vicente. Catàleg
 • González López, José Amable (2006 ). Instrumentación y control de procesos (2a ed.). Barcelona: Tiempo Real. Catàleg
 • Ollero de Castro, Pedro (DL 1997 ). Control e instrumentación de procesos químicos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Stephanopoulos, George (cop. 1984 ). Chemical process control : an introduction to theory and practice . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Capacitat per resoldre els problemes pràctics plantejats. Elaboració correcta dels informes de pràctiques. 15
Prova d'avaluació continuada Resolució correcta de la prova. 25
Examen final Resolució correcta de l'examen. 60

Qualificació

- Totes les activitats d'avaluació són de caràcter obligatori.
- La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
- Les classes pràctiques són d'assistència obligatòria. S'avaluaran els informes de cadascuna de les pràctiques. No són recuperables.
- La prova d'avaluació continuada no eliminarà matèria en cap cas. No s'exigeix nota mínima per fer mitjana i, per tant, no és recuperable.
- L'examen final tindrà un pes del 60% i s'exigirà una nota mínima de 4 sobre 10. És recuperable.

Criteris per poder recuperar l'examen final:
Atès que l'examen final té un pes del 60% i s'exigeix una nota mínima de 4 sobre 10, l'article 3 del Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'Escola Politècnica Superior (aprovat per la Comissió de Govern en sessió CG 3/14, de 23 d'octubre de 2014) estableix que aquesta prova ha de ser RECUPERABLE.

Ara bé, l'estudiant NO tindrà dret a recuperació quan:
a. No es presenti a l'examen final (article 3 de l'esmentat reglament).
b. La qualificació final de l'assignatura sigui inferior a 3 sobre 10 (article 7 de l'esmentat reglament).

El reglament citat és públic i el teniu disponible al següent enllaç: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/ReglamentsiNormatives/tabid/19153/language/ca-ES/Default.aspx

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos que es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de grau de l'Escola Politècnica Superior.

El reglament citat és públic i el teniu disponible al següent enllaç: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/ReglamentsiNormatives/tabid/19153/language/ca-ES/Default.aspx

Assignatures recomanades

 • Construccions i instal·lacions agroindustrials
 • Hidràulica i Electrotècnia
 • Operacions bàsiques d'aliments 1